Allra
Foto: TT
Juridik

Allra överklagar till HD: "Allra har inte erhållit en rättvis rättegång"

Allra-topparna överklagar hovrättens dom i pensionshärvan Allra till Högsta domstolen. Det rapporterar Dagens Juridik.

Uppdaterad 2021-08-17
Publicerad 2021-08-17

Allra-topparna och pensionsbolaget överklagar hovrättens dom från i juli, vilken dömde fyra män till fängelse i mellan fyra och sex år, till Högsta domstolen. De menar att grova förbiseenden, grova misstag och en stor mängd felaktigheter har begåtts. Det rapporterar Dagens Juridik.

I första hand yrkar Alexander Ernstberger att Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut och frikänner honom från trolöshet mot huvudman, mutbrott samt undanröjer näringsförbudet, men även att Högsta domstolen “ogillar Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk och upphäver hovrättens beslut om häktning och omedelbart försätter honom på fri fot”. Det rapporterar Dagens Juridik. Vidare yrkar han att Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt anläggning.

För sin del yrkar i första hand advokat Tobias Enochson, som försvarar fondförvaltaren i målet, att Högsta domstolen ska ogilla åtalet mot honom och befria honom från skadeståndsansvar. Även han nämner grova förbiseenden och grova misstag samt att fondförvaltaren inte erhållit en rättvis rättegång.

Enligt Allras ombud Marcus Johansson och Olof Malmberg finns det “synnerliga skäl för prövning, inkluderande att det finns grund för resning och att domvilla förekommit och att målets utgång i hovrätten uppenbarligen berott på grova förbiseenden och grova misstag”. De skriver vidare att ”detta innefattar att de tilltalade och Allra inte erhållit en rättvis rättegång”, rapporterar Dagens Juridik.

 

Platsannonser

Logga in