Thomas Hertz, åklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrott

”Alla beslut som jag fattar kan alltid omprövas”

UPPDATERAD. EBM-åklagare Thomas Hertz, som tog beslutet att lägga ned delar av misstankarna mot Allra-vd:n Alexander Ernstberger, uppger att bedömningen gjordes efter vilken bevisning som är tillgänglig. "Det vill säga vilka personer som går att höra". Mattias Bengtsson som är på flykt från EBM kan dessutom ha släppts av Dubais myndigheter.

Uppdaterad 2018-08-20
Publicerad 2018-08-17

Åklagare Thomas Hertz, vid Ekobrottsmyndigheten, beslutade i onsdags att justera omfattningen av misstanken grov trolöshet mot huvudman samt valt att helt lägga ned misstankarna om grovt medhjälp till bokföringsbrott mellan maj 2011 och april 2012 i förundersökningen mot Allra-vd:n Alexander Ernstberger, vilket Realtid.se då rapporterade om.

Åklagare Thomas Hertz kommenterar nu sitt beslut om den nedlagda misstankarna:

- En har lagts ner och en har jag justerat omfattningen av. Den förundersökningen som avser 2012 pågår fortfarande, Mattias (Bengtsson reds. anm.) är häktad ( i sin frånvaro reds. anm) för det. När det gäller Alexander har jag fattat det beslutet att det inte går, på detta material, att styrka uppsåt till den skada som uppstod i december.

- Köpet av derivat påstår jag har orsakat en total skada om 242 miljoner kronor och då uppstod en skada på 169 miljoner kronor i maj-juni och en skada om 70 miljoner kronor i december och då har jag begränsat förundersökningen, såvitt gäller Alexander till att det inte går att bevisa hans uppsåt så att det sträcker sig till skadorna i december.

När det gäller brottet medhjälp till bokföringsbrott mellan maj 2011 och april 2012 uppger åklagaren att han helt lagt ned denna brottsmisstanke och förklarar att det som Alexander Ernstberger har medhjälpt till inte ledde till något brott.

I och med att en av brottsmisstankarna har justerats har även kvarstaden justerats. I slutet av juli yrkade kammaråklagare Thomas Hertz att tingsrätten skulle ändra beslutad kvarstad mot Alexander Ernstberger till 138 miljoner kronor. Åklagaren har även ändrat kvarstaden så att den endast avser en del av Pensionsmyndighetens förväntade skadeståndsanspråk, vilket Realtid.se tidigare även skrivit om.

Så här kommenterar Thomas Hertz kvarstadsbesluten:

- Det kan inte finnas en kvarstad som inbegriper ett högre belopp än det som jag bedömer kommer bli föremål för lagföring i domstol. Jag har dessutom justerat kvarstaden. Jag har haft en egen kvarstad som inneburit förverkande samtidigt som Pensionsmyndigheten har haft en kvarstad. Den kvarvarande kvarstaden innefattar bara Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk. Nu när vi kommit så här långt i förundersökningen har jag bedömt att det inte finns pengar att säkra utomlands och att alla pengar, samma belopp, kommer att gå åt till skadeståndsbeloppet. 

I detta mål finns två huvudpersoner som befinner sig på flykt utomlands. De som är på flykt är Ewran Mersin, som var chef för Allras verksamhet i Dubai och Mattias Bengtsson, storägare i Oak Capital. 

Mattias Bengtsson befinner sig i Förenade Arabemiraten och Ewran Mersin, som är turkisk medborgare, befinner sig i Turkiet.

Om ni får tag på dem och kan förhöra dem. Kan de nedlagda brottsmisstankarna återupptas då?

- Beslut som jag fattar innebär inte att jag tar ställning till om någon är skyldig eller inte är skyldig om jag inte fattar ett beslut. Om jag lägger ned en förundersökning så innebär inte detta att jag tagit en ställning. Det innebär ingenting. Detta material är inte tillräckligt för ett åtal. En bedömning för detta är vilken bevisning som är tillgänglig. Det vill säga vilka personer som går att höra.

- En förhandling där det finns någon att skylla på som inte finns på plats är inte framgångsrik, det skapar en osäkerhet. Jag säger inte att det är så i detta fall men mitt beslut att lägga ned en förundersökning kan jag återuppta när som helst om utgångsläget förändras, säger åklagare Thomas Hertz.

Han poängterar att han i och med detta inte uttalar sig om Alexander Ernstberger är skyldig eller inte. 

- Mitt beslut står fast men alla beslut som jag fattar kan alltid omprövas om det kommer fram nya omständigheter. Det är självklart. Det är skillnad på mina beslut och en domstols dom. En domstols beslut står nästan alltid fast. Om det inte pågår en förundersökning mot någon så ska man anses vara oskyldig, men det betyder inte nödvändigtvis att man är det.

Har ni haft någon framgång att få tag på dem på flykt?

- När det gäller Mattias så pågår det ett utlämningsförfarande till Sverige och där har jag för ganska länge sedan skickat en framställan om utlämning och vad som händer med den är det ingen som berättar för mig. Den handläggs i Dubai, förutsätter jag. Det är inget konstigt. Jag får beskedet om han kommer ut eller inte.

Du får ingen insyn inför beskedet?

- Ibland kan jag få det men då är det inte på formell väg. Det beror på att jag egentligen inte är part utan detta är något som sker internt i Förenade Arabemiraten. Det finns ett liknande fall här i Sverige med Johan Ulander där de begärt att få honom utlämnad från Sverige. Den processen berör inte myndigheten i Dubai. Där finns en framställan om utlämning och sedan processas den genom svenska myndigheter. 

Är Mattias Bengtsson frihetsberövad i Dubai?

- Ingen aning skulle jag säga. Jag har hört, eller sett en skrivelse, om att han kan vara på fri fot. Det är fullt möjligt att så är fallet men då är jag nästan säker på att han är belagd med reseförbud och att hans pass är omhändertaget. Jag vet inte detta säkert för den informationen ser inte jag.

Du har ingen på plats som kan följa detta?

- Jodå, Polismyndigheten har ett underrättelsesamarbete. Men vad som händer internt på myndigheterna har vi ingen insyn i. Jag kan tänka mig att svenska ambassaden kan få någon form av information i och med att han är svensk medborgare men det vidareförs inte nödvändigtvis till mig. Det finns en skyldighet att man ska underrätta ett lands ambassad om en medborgare är frihetsberövad. Då kan jag tänka mig att de vet om han inte längre är frihetsberövad. Men de ringer inte mig om de får dessa uppgifter eftersom det inte angår mig.

Ännu svårare är det att få tag Ewran Mersin i Turkiet, trots att han fortfarande är efterlyst.

Vad gör ni för att få tag på honom?

- I nuläget kan jag inte göra mer. Han är fortfarande häktad i sin frånvaro. Jag kan exempelvis påpeka för turkiska myndigheter att det finns en utlämningsframställan men jag vet att turkiska myndigheter inte utlämnar turkiska medborgare. Om samma sak hände i Sverige så skulle inte heller svenska myndigheter vidta några åtgärder alls, möjligtvis underrätta att denna person befinner sig här. Sverige lämnar inte ut svenska medborgare, alls. Det är ganska få länder som gör det. Turkiet gör inte detta. Han är förmodligen fri och får göra vad han vill i landet och det är inga konstigheter alls. Sedan finns möjligheten att begära en överföring.

Thomas Hertz hänvisar till en MC-klubbs-ledare som flydde Sverige till Turkiet och där Svenska myndigheter begärde överförande av lagföring för brott. Men detta är inget som åklagare Thomas Hertz gjort ännu för att Turkiet ska inleda lagföring mot Ewran Mersin.

Är det sista utvägen? Går det inte att göra annat?

- Nä, inte så länge han är i Turkiet.

På frågan om det finns andra brottsmisstankar som lagts ned i förundersökningen svarar Thomas Hertz att det finns mycket i förundersökningen som inte är offentligt och att det teoretiskt skulle kunna funnits misstankar som lagts ned, men han kan inte erinra sig om att så varit fallet.

Uppdatering: Alexander Ernstberger skriver ett mejl till Realtid.se efter att artikeln publicerats och kommenterar åklagare Thomas Hertz misstankar:

- Åklagaren är ensam om sitt sätt att se på saken. Det har inte begåtts några brott och jag känner mig bekväm med hur bevisläget ser ut. Jag ser med tillförsikt fram emot att bemöta åklagarens påståenden i en eventuell process.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in