Ekobrott

Åklagaren söker vittnen utomlands

Kammaråklagare Stig Åström har gått med på att komplettera förundersökningen mot Johan Ulander (på bilden) med åtminstone fyra vittnesförhör med personer som befinner sig bland annat i Australien.

Uppdaterad 2018-12-03
Publicerad 2018-12-03

I september rasade Johan Ulanders försvarare Hans Strandberg och Evelina Rosenberg från Nordia Law efter att åklagare Stig Åström då meddelat att han avsåg väcka åtal innan de önskade kompletteringarna var gjorda. Nu har åklagaren ändrat sig.

Johan Ulanders försvarare har varit tydliga med att de kompletteringar som man begärt från åklagaren är avgörande om åtal ska väckas eller ej.

Kammaråklagare Stig Åström uppger för Realtid.se att kompletteringarna rör sig om förhör med åtminstone fyra personer i utlandet varav två befinner sig i Australien.

– Det är flera länder och jag vet inte riktigt vilket land det blir eftersom vi inte vet var personerna befinner sig. Två personer som ska höras är i Australien och det finns ytterligare åtminstone två personer till som ska höras, säger kammaråklagare Stig Åström till Realtid.se.

Har ni fått tag på dessa personer tidigare?

– Vi kan säga som så att detta är personer som vi själva velat höra men som inte velat ställa upp. Nu får vi försöka höra dem som vittnen i utlandet så att de tvingas till domstol.

På frågan om åklagaren anser att förhören kan förändra bilden på utredningen så svarar han att han inte skulle ha gått med på att höra dessa personer om de självklart inte skulle ha förändrat bilden. Han hänvisar även till att det ofta uppstår situationer under huvudförhandlingar där försvaret hävdar och pekar på att åklagaren gjort fel som inte hört personer som försvaret begärt ska höras. 

– Nu var det lika bra att göra den kompletteringen.

Under ett närliggande mål mot Fredrik Rodger, tidigare vd för Contender Kapital Holding, uppstod en liknande situation i tingsrätten där åklagare Stig Åström fick kritik för att Johan Ulander inte hade hörts i utredningen. Åklagare Stig Åström anser dock inte att det går att jämföras dessa situationer.

– Där var det annorlunda. Där kände vi att om Ulander hörs så kommer inte han att säga att Fredrik Rodger är oskyldig utan snarare lägga all skulden på Fredrik Rodger. Ulander finns i Sverige så det fanns inga problem för dem att själva begära förhör med honom. Men det gjorde de aldrig eftersom de visste att han inte kommer att fria Rodger på något sätt.

Fredrik Rodger dömdes för en del av åtalspunkterna i tingsrätten och friades från andra. Domen överklagades av båda parter. Under hovrättsprocessen har dock åklagaren kallat Johan Ulander som vittne.

Åtal mot Johan Ulander skulle egentligen senast varit väckt i slutet av november men innan detta datum kom hann åklagaren lägga in en begäran att domstolen skulle häva kvarstaden, vilket betyder att ett åtal inte behöver väckas lika skyndsamt.

– I korthet var det så att jag hela tiden blir jagad med kvarstaden och vi måste säkra upp något och kan vi inte säkra upp så finns det ingen anledning att vi ligger inne med tvångsmedel, säger Stig Åström.

Johan Ulander misstänks för grova bedrägerier till ett belopp om 1,1 miljarder kronor samt grovt svindleri och insiderbrott avseende cirka 450 miljoner kronor. Johan Ulander häktades redan den 12 maj 2017 och åklagaren hade då fram till den 26 maj samma år att väcka åtal. I början av augusti samma år släpps Johan Ulander ut från häktet, dock med restriktioner som innebar att han inte fick resa utanför Skåne samt att han tvingades anmäla sig vid polismyndigheten i Lund varje torsdag senast klockan 16.00. En kvarstad om 548 miljoner kronor har alltså även hängt över Johan Ulander (fram till i mitten av november). Åtalsbeslutet mot Johan Ulander har skjutits upp varje månad sedan han häktades men i och med att det inte längre finns några tvångsmedel mot honom är det heller inte lika skyndsamt för åklagaren att väcka åtal. Åklagare Stig Åström hänvisar dock till att utredningen borde ha kommit en bit på vägen närmare ett beslut om åtal efter nyår.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna. Han dömdes till tre års fängelse men frikändes dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Målet har överklagats av båda parter och ligger nu i Svea hovrätt. Kammaråklagare Stig Åström har kallat Johan Ulander som vittne till Svea hovrätt.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Platsannonser