"Den europeiska marknaden är större och vi ser en stor fördel i att kunna vända oss till fler investerare än i Sverige", säger Leiv Synnes, finanschef på Akelius. Foto (montage): Pressbild
Finans

Akelius: "Vi fyller på kassan i en osäker tid"

Fastighetsbolaget emitterar en obligation till ett värde av en halv miljard euro.

Uppdaterad 2020-09-07
Publicerad 2020-09-04

Akelius fyller på kassan genom en senior icke säkerställd obligation. Obligationen har 1 procents årlig kupongränta och löper ut i januari 2028. En stor orsak till emitteringen är att bolaget har en obligation på 300 miljoner euro som förfaller i slutet av september.

Rådgivande banker var BNP Paribas, Commerzbank och Danske Bank.

– Den nya obligationen är både för att ersätta den, men också för att fylla på kassan i en osäker tid. Det kommer snart ett amerikanskt presidentval och ett årsskifte och det är aldrig fel att stärka kassan inför detta, säger finansdirektör Leiv Synnes till Realtid.

Antalet investerare i den aktuella obligationen är fyra gånger fler än i Akelius första eurobaserade obligation som emitterades för fem år sedan. Att obligationen är icke säkerställd beror på bolagets goda kreditrating och att man emitterar den i euro ger större valmöjligheter.

– Vi vill gärna ha långa löptider, minst fem år, eftersom det ger en större trygghet och bättre villkor. Den europeiska marknaden är större och vi ser en stor fördel i att kunna vända oss till fler investerare än i Sverige, säger Leiv Synnes.

Akelius ambition är att dubblera storleken på fastighetsbeståndet på tio år och bolaget kommer att minska fokus på fastigheter med omfattande renoveringsbehov, samtidigt som man kommer att göra sig av med 400 medarbetare inom de närmaste två åren.

Hur har coronapandemin påverkat er?
– Bostäder är en trygghet i orostider. Vi har endast en liten ökning av sena hyresinbetalningar vilket helt har motverkats av lägre vakansgrad. Vi har också en bra relation med bankerna och vår likviditet är god. Det har gjort att vi har kunnat vänta ut återhämtningen på marknaden istället för att behöva agera på en dålig marknad. I övrigt har vi inte påverkats finansiellt i någon större utsträckning, säger Leiv Synnes.

 

Platsannonser