Ralf Spann, vd för Akelius. Foto: Akelius
Fastigheter

Akelius reviderar affärsmodell

Akelius kommer framöver att fokusera på nybyggda och uppgraderade fastigheter. 

 

Uppdaterad 2020-08-27
Publicerad 2020-08-27

Marknaden för fastigheter med omfattande renoveringsbehov har förändrats. Akelius kommer därför att minska fokus på fastigheter med omfattande renoveringsbehov för att nå de fastställda finansiella målen. Akelius avslutar också sin byggrelaterade teknologiutveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Akelius har tagit de första stegen för att initiera förhandlingar med de berörda fackliga organisationerna i relation till en personalneddragning företrädesvis inom bygg-, byggrelaterade- och teknologiområdena.

115 anställda inom koncernen är omedelbart berörda och kommer att erhålla erbjudanden om att frivilligt lämna Akelius under 2020. Bolaget kommer också att reducera nyanställningar och ersättare till ett minimum.

Akelius uppskattar att normal personalomsättning kommer att innebära en betydande minskning av personal intill slutet av 2022. Totalt motsvarar detta en möjlig personalminskning från 1 500 till 1 100.

Akelius uppskattar att bolaget kommer att uppta en omstruktureringskostnad om 13 miljoner euro. Den årliga kostnadsbesparingen motsvarar 42 miljoner euro när programmet är till fullo implementerat i slutet av 2022.

Akelius uppskattar att vakansgraden kommer att sänkas med 50 procent genom att de pågående omfattande uppgraderingarna färdigställs. Detta kommer att öka intäkterna med 25 miljoner EUR.
Som en konsekvens kommer vakansen att sjunka ytterligare och intäkterna öka stadigt.

– Förändring är utvecklingens pris. Förändringen kommer att förbättra vår långsiktiga prestation. Det är sorgligt när förändring leder till att vi behöver be goda medarbetare att lämna bolaget, säger vd Ralf Spann i en skriftlig kommentar.
 

Platsannonser