Fastigheter

Akelius backar resultatet och flaggar för emission

Bostadsbolaget Akelius minskade resultatet i första halvåret med 38 procent första halvåret jämfört med motsvarande år föregående period. Bolaget ska ha en extrastämma i september angående en emission.

Publicerad 2019-08-23

Resultat före skatt första halvåret 2018 blev 2,8 miljarder kronor för bostadsbolaget Akelius Residential Property. Det är en minskning med 38 procent jämfört med första halvåret 2017. Resultatet påverkas bland annat av en värdeförändring av fastigheter skriver bolaget.

Akelius flaggar i delårsrapporten för en kommande publik emission av aktier. Därför kallar bolaget till en extrastämma i september. 

Politikerna i Berlin har för avsikt att frysa hyresnivåerna i fem år. Därför har Akelius stoppat uppgraderingar där, skriver bolagets vd Pål Ahlsén i rapporten.

Akelius hade den 30 juni ett fastighetsbestånd värt 12 199 miljoner euro, motsvarande 130,7 miljarder kronor. Den klart största andelen ligger i Berlin – 24 procent av innehavet.

  Några siffror från rapporten:
  • Vid rapportperiodens slut var belåningsgraden 40 procent. 
  • Resultat före skatt: 263 miljoner euro (423), en minskning med 38 procent.
  • Hyresintäkter: 253 miljoner euro (233), en ökning med 8,5 procent.
  • Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 254 miljoner euro, vilket motsvarar 2,0 procent.  

  Platsannonser