Ken Clanton, M&A-chef på det Londonbaserade legaltech-bolaget Axiom, höll ett anförande om hur hans bolag kategoriserar och tematiserar M&A-kontrakt med hjälp av AI. Foto: David Gustavsson
Juridik

"AI minskar tidsåtgången med uppåt 70 procent i M&A-processer"

AI-baserad M&A-analys och kundfokuserade juridik-plattformar stod bland annat i fokus på Legal tech day på onsdagen i Stockholm. "Vi vill frigöra advokater från repetitiva arbetsuppgifter", sa Marie Potel-Saville på fransk-finska legaltech-bolaget Dot. Legal Design.

Uppdaterad 2018-09-19
Publicerad 2018-09-19

Först upp på konferensscenen var merparten av teamet från det finsk-franska legaltech-bolaget Dot. Legal Design, som designer kundcentrerade techverktyg för juristbranschen. 

Bolagets arbetsstyrka består av en rad olika discipliner såsom advokater, designers, forskare och programmerare.

– Vi vill frigöra advokater från repetitiva arbetsuppgifter, men samtidigt inte heller överlämna allt till maskinerna, utan även bidra med det som maskiner är dåliga på, till exempel strategi och etik. Målsättningen är att göra advokatyrket ännu intressantare, men med mindre administration, sa Marie Potel-Saville, medgrundare av legaltech-företaget.

Krångligt språkbruk

Det fördes i panelen också resonemang kring det ofta tillkrånglade advokatspråket som å ena sidan fyller interdisciplinera syften, men å andra sidan ibland kan te sig ganska obegripligt för slutkunden, om man inte är juristutbildad.

Emma Hertzberg, designer på Dot. Legal Design, konstaterade att juristspråket inte sällan är svårbegripligt för den oinvigde. 

– Ibland kan det nästan se oproffsigt ut för en "vanlig" människa", så i våra prototyper jobbar vi mycket med att förenkla och använda ett klargörande språk i våra gränssnittet mot slutkund, sa hon.

– Ja, information måste förmedlas på ett klart och tydligt sätt. Vi försöker alltid att använda ett enkelt språk. Det finns aldrig skäl att krångla till det för slutkunden. Och det gäller alla kundcentrerade juridik-verktyg. Man måste hela tiden förstå hur användaren tänker och jobba agilt med pilottester, tillade medgrudaren Marie Potel-Saville.

Utbredd tech-skepsis

Heidi Merkalla-Teir, som också deltog också i panelen, höll med. Hon är generalsekreterare för det finska Skiljedomsinstitutet som administrerar skiljeföranaden, ett alternativ till driva processer i domstol för att lösa affärstvister. Organisationen sjösatte nyligen en plattform som tagits fram i samarbete med Dot. Legal Design.

Plattformen digitaliserar stora delar av institutets skiljeförfaranden och visar – i ett kundanpassat gränssnitt – bland annat en tidslinje över olika delar i en sådan proecss och hur långt man kommit på varje område. En liknande tjänst är till exempel finska Fondia som även slagit sig in på den svenska marknaden.

– Den första prototypen som presenterades väckte viss skepsis från oss på Skiljedomsinstitutet. Vi kände just att språket inte var tillräckligt "advokatigt". Men så småningom insåg vi att vi inte enbart kan använda oss av traditionellt advokatspråk, utan även vi måste göra det mer lättillgängligt för slutanvändaren, sa Heidi Merkalla-Teir.

Hon tillade att juridikbranschen fortfarande i stor delar är konservativ och att det därför kan vara svårt att få med advokater på tech- och digitaliseringståget.

– Mitt tips är att anordna tech-workshops där ny digital teknik presenteras och visas upp. Mina kollegor var först skeptiska men blev sedan väldigt entusiastiska efter en workshop jag arrangerade. Det handlar om att etablera ett nytt "mindset" inom organisationen, sa Heidi Merkalla-Teir.

1 miljon M&A-kontrakt

På förmiddagen anordnades även ett seminarium där det Londonbaserade ttiska legaltech-bolaget Axiom berättade om sin AI-baserade analysplattform för kategorisering och tematisering av M&A-dokument och kontrakt. Plattformen finns nu på 26 språk, inklusive svenska och finska. 

Bolaget är, enligt egen uppgift, världsledande på området, och hanterar årligen över en miljon M&A-kontrakt samt över 10 miljoner kontrakt-element.

– Många vill snabbt veta vad som exakt står i deras kontrakt när de köper ett bolag, men det finns ingen standardiserad metod för att ta reda på det på kort tid, sa bolagets USA-bördige M&A-chef Ken Clanton.

Axioms algoritm samlar och scannar in M&A-dokument och drar sedan data ur materialet för att kategorisera det och göra dess element sökbara. 

– Ett kommatecken kan förändra betydelsen av en hel juridisk paragraf eller klausul, men vårt AI klarar av att tolka sådana subtila skiftningar i ett stort material, sa Kevin Clanton.

I plattformsgränssnittet som visas för slutanvändaren åskådliggörs bland antal registrerade dokument i transaktionen och AI-kategoriserade element. Det finns även flera sökfunktioner för att hitta tematiserade klausuler och paragrafer.

– Plattformen samlar allt på ett ställe så att alla parter får tillgång till samtliga dokument samtidigt. Det sparar otroligt mycket tid jämfört med det traditionella tillvägagångsättet där material ska skickas mellan bolag, jurdisiska och finansiella rådgivare som läser det i olika omgångar. Vi har skapat ett dataset som alla parter kan använda, sa Ken Clanton.

Stor tidsbesparing

Lösningen kan, enligt Clanton, medföra tidsbesparingar i små- och medelstora M&A-processer på mellan 30-40 procent – och upp till 70 procent på riktigt stora transaktioner.  

Han fick också en fråga om när han tror att bolaget når toppen av sin AI-förmåga, varpå han svarade lite undvikande

– Ja, det är nog ouppnåeligt. AI är lite som att springa i ett hamsterhjul, för det kommer hela tiden nya saker. Men när det gäller att tolka och kategorisera dokument har våra algoritmer kommit väldigt långt.

Platsannonser