Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ Legal
Juridik

"Advokatbyråns organisation påverkas av erbjudandet"

Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Det säger Helena Hallgarn och Ann Björk, grundare av VQ Legal, till Realtid. 

Publicerad 2017-12-28

Vi tror att digitaliseringen kommer att få stor påverkan på advokatrollen och vi identifierar två olika aspekter av denna digitalisering.

Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Vad ska deras erbjudande bestå av? Vilket värde ska de tillföra? Handlar det bara om att sälja experternas tid eller ska de kunna stå för ett helhetserbjudande som inkluderar onlinetjänster, it-lösningar och annat än ren juridik? Mannheimer Swartling har till exempel helt nyligen anställt en Senior Economist för att bistå vid rådgivningen och kunna leverera strategisk rådgivning utöver juridik.

Advokatbyråns organisation påverkas sedan av vad erbjudandet ska bestå av. Om man ska vara en nischad expert inom vissa rättsområden torde behovet av biträdande jurister liksom av olika IT-verktyg inte vara så stort. Byrån torde då fokusera på erfarna advokater. Om man istället ska stå för ett helhetserbjudande så gäller det att bredda kompetensbasen så man kan leverera olika delar av rådgivningen kombinerat med anpassade IT-verktyg (inkl AI-lösningar) och bra underliggande analyser av både juridik, kund, bransch och övrig data. Antalet biträdande jurister kommer dock att minska då en hel del grundläggande juridiskt arbete kan utföras med hjälp av IT-verktygen. Istället kan intresset öka för andra typer av kompetenser inklusive jurister med förmågan att kunna bistå vid anpassningen av IT-verktygen, exempelvis såsom Legal Knowledge Engineers.

Inom affärsjuridiken kan man internationellt se trenden att byråerna gått från att leverera visst onlinestöd och onlinetjänster till sina klienter till att även leverera ett alternativ i form av en tjänst online som inte behöver föregås av någon klientrelation och där någon jurist inte behöver vara involverad. Allen & Overy har exempelvis lanserat tjänsten Aosphere som utgör en ren juridisk onlinetjänst och den levereras av Allen & Overy såsom en separat tjänst via ett eget varumärke.

Det är tveksamt om detta är möjligt för en advokatbyrå i Sverige som ska verka enligt Advokatsamfundets regler som stipulerar att alla klienter först måste registreras och konfliktkontrolleras m.m.

I Sverige kommer istället alternativ utanför advokatbyråerna. På familjerättssidan har nu Familjens Jurist etablerat sig som en stor aktör med närmare 270 jurister nischade inom familjerättens område. De utökar nu sitt erbjudande med digitala tjänster så kunder kan välja att köpa exempelvis bara ett samboavtal eller kombinera det med telefonrådgivning alternativt ett traditionellt möte med jurist där de får hjälp med avtalet. De blir således en helhetsleverantör inom familjerätten. 

Helena Hallgarn och Ann Björk

Platsannonser

Logga in