Finans

Accumulate försätts i konkurs

Accumulate krävde 6 miljarder i skadestånd från flera storbanker för stöld av företagshemligheter och patentintrång, gällande utvecklingen av mobilt bank-id. Bolaget förlorade rättstvisten och försätts nu i konkurs.

Uppdaterad 2020-07-30
Publicerad 2020-07-28

”Bolaget kan inte rätteligen betala sina skulder i takt med att dessa förfaller till betalning och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Därmed anses bolaget vara på obestånd”, står det att läsa i konkursansökan, enligt SvD.

Till SvD säger Stefan Hultberg, grundare och tidigare vd på Accumulate, att konkursen hör ihop med de rättegångskostnader om 13,7 miljoner som man dömdes till att betala i slutet av juni.

Enligt stämningsansökan som lämnades in av Accumulate har de utvecklat en egen patentskyddad teknik för säker elektronisk identifiering, som man hävdade att BID använt sig av. I den ursprungliga ansökningen hade bolaget begärt 6 miljarder kronor i skadestånd.

Det var i juni som Accumulate förlorade rättstvisten i Patent- och marknadsdomstolen.

BID ägs och kontrolleras av Swedbank, Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank och Skandiabanken.

Platsannonser