Börs

ABB lanserar aktieåterköpsprogram

För att återföra nettolikviden från försäljningen av Power Grids till aktieägarna på 7,6–7,8 miljarder dollar avser ABB att initialt köpa tillbaka 10 procent av bolagets aktiekapital genom ett aktieåterköpsprogram.

Uppdaterad 2020-07-22
Publicerad 2020-07-22

ABB kommer att köpa max 180 miljoner aktier utöver de som redan ingår i eget kapital. Motsvarande maximala återköpsbelopp på 4,2 miljarder CHF för detta program är baserat på ABB:s aktiekurs den 21 juli 2020. Max antal aktier som kan återköpas enligt programmet en enskild handelsdag är 2 188 145. Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB:s totala antal utestående aktier uppgår för närvarande till 2 134 574 661 stycken. ABB innehar för närvarande 33 573 603 egna aktier.

Aktieåterköpsprogrammet är avsett för kapitalminskningsändamål och ska genomföras i en så kallad second trading line på SIX Swiss Exchange.

Programmet planeras pågå från den 23 juli 2020 fram till bolagets årsstämma den 25 mars 2021. Vid årsstämman avser ABB att lägga fram ett förslag till aktieägarna om att makulera de förvärvade aktierna i programmet samt meddela kommande steg.

Aktieåterköpsprogrammet kommer att ledas av en bank på uppdrag av ABB som kommer att fatta sina handelsbeslut vid tidpunkter oberoende från ABB, inom i förväg överenskomna parametrar. ABB kan vid behov ändra dessa parametrar utanför de stängda perioderna förutsatt att ingen insiderinformation finns inom ABB.

Inköpspriset per aktie kommer inte att överstiga den senaste oberoende slutkursen vid ordinarie handel på SIX Swiss Exchange eller den för närvarande bästa oberoende köpkursen på SIX Swiss Exchanges ordinarie trading line, förutsatt att denna ligger under den senaste oberoende slutkursen. Utöver detta kommer sedvanlig marginal på köpen på SIX Swiss Exchanges second trading line att betalas, i enlighet med begränsningarna i förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO). Betalning för aktierna görs i kontanta medel.

Platsannonser