Staffan Hansén, vd SPP.
Pension

22 miljarder i inflöde till SPP

SPP redovisar ett resultat före skatt om  836  miljoner kronor  för året.  Inbetalda premier inklusive beståndsöverlåtelser växte samtidigt med  48  procent. 

Publicerad 2021-02-10

– Trots ett omtumlande år ökar vi resultatet med 7 procent jämfört med 2019. Det är ett styrkebesked. Vi har vuxit både i den löpande affären och med flera beståndsöverlåtelser, säger Hansén.
kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Vid årsskiftet fyllde SPP:s traditionella försäkring Sparande med garanti fem år. Under de fem år som Sparande med garanti funnits på marknaden har den genomsnittliga avkastningen per år för en typkund i arbetslivsfasen varit 8,2 procent.  

– Vi har en global mix av noterade och onoterade aktier, reala tillgångar samt en väldiversifierad mix av obligationer och lån i vår ränteportfölj. Under 2020 var avkastningen för en typkund i arbetslivsfasen 8,8 procent. Vi gynnades även av en hög grad av valutasäkring då den svenska kronan stärktes.  

SPP Fonder har under året haft ett nettoinflöde på knappt 22 miljarder kronor, vilket är näst högst i den svenska fondmarknaden. 

SPP redovisar ett resultat före skatt  om 836  miljoner kronor (778 miljoner kronor motsvarande period 2019). SPP:s totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2020  till  209  miljarder kronor  (195).

 Inbetalda premier  under perioden var 18 726  miljoner kronor  (12 678).  Solvenskvoten  för SPP var per den  31 december 2020  169  procent.  Sparande med garanti har för en  typkund  i arbetslivsfasen avkastat  8,8  procent under perioden, och för en  typkund  som uppnått pensionsålder  5,9  procent. 

Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i  arbetslivsfasen, uppgick till  5,3 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till  4,1 procent.


 

Platsannonser

Logga in