Foto: Revelop
Fastigheter

20 procent av Revelops femte fond investerade efter förvärvsrunda i Göteborg

Som ett led i att öka sin närvaro i nya områden har Revelop förvärvat 17 kommersiella fastigheter till ett värde av 850 miljoner kronor.

Uppdaterad 2021-05-26
Publicerad 2021-05-26

Fastighetsbolaget Revelop, tidigare Profi, har förvärvat 17 kommersiella fastigheter i framför allt Göteborg och Skåne för totalt 850 miljoner kronor. Lokalytan är på totalt 85 000 kvadratmeter. Säljarna är Thelander & Östling samt privata fastighetsägaren Husvärden i Göteborg. I och med förvärven äger Revelop över 60 000 kvadratmeter lokalyta i Göteborg. 

I enlighet med bolagets uttalade strategi om att förädla och omvandla “bruna” fastigheter till “gröna” har de förvärvade fastigheterna stort förändringstryck samt relativt stora vakanser och outnyttjade byggrätter, särskilt i Göteborgsområdet och Helsingborg.

Revelop, som nyligen tagit in 2,1 miljarder kronor i sin femte fond, vilken specifikt riktar sig mot investeringar i svenska fastigheter, har efter förvärven en förvärvskapacitet på ytterligare minst 4 miljarder kronor. 

– I och med de här förvärven har vi allokerat cirka 20 procent av kapitalet i fond fem som tagit in kapital på exakt 2,128 miljarder. Utöver det finns tillgängligt icke diskretionärt co-invest kapital från ett antal större fondinvesterare som gör att Revelop kan genomföra riktigt stora förvärv, säger Thomas Sipos, vd för Revelop, till Realtid.

Finns redan något av dessa "riktigt stora förvärv" i pipeline?

– Vad gäller eventuella stora affärer så tittar och räknar Revelop hela tiden på tänkbara förvärv, men det är inget som är klart, säger han.

Utöver att skapa förutsättning för utveckling av prisvärda bostäder planerar Revelop att öppna nya co-working-anläggningar (C/O-anläggningar) där det lämpar sig. Revelop driver idag fem co-working-anläggningar i Storstockholm. I och med förvärven kommer bolaget att öppna ytterligare två, varav en i Göteborg och en i Helsingborg.

Hur har ni tänkt kring "grönare" co-working?
– Vad gäller konceptet C/O tänker Revelop verkligt cirkulärt och så mycket material som möjligt återanvänds vid anpassningen av fastigheterna. Allt är dessutom digitalt och C/O tar det här ett steg vidare då alla avtal och all dokumentation är digitala. Revelop satsar även på kringtjänster som underlättar för klimatvänlig kommunikation såsom cykelrum. Dessutom innebär C/O-konceptet att befintliga lokaler förädlas och får ett högre utnyttjande och därmed är en del av delningsekonomin. Potentialen är stor då det är en verksamhet som är profilhöjande för fastigheterna, säger Thomas Sipos. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in