Bank & FintechNyhet

2 kronor i extrautdelning från Swedbank

Göran PerssonGöran Persson
Göran Persson omvaldes som ordförande på Swedbanks årsstämma i dag. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Realtid.se

På årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman beslutade också att ordinarie utdelning om 9,25 kr per aktie samt extra utdelning om 2,00 kr per aktie ska ske till aktieägarna. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 april 2022.

Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktören.

Annons

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tolv och omvaldes Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Annika Creutzer, Hans Eckerström, Kerstin Hermansson, Bengt Erik Lindgren, Anna Mossberg, Per Olof Nyman, Biljana Pehrsson, och Göran Persson, samt valdes Helena Liljedahl och Biörn Riese. Göran Persson utsågs av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Björn Riese till vice ordförande.

Vid årsstämman beslutades följande arvoden: 

  • styrelsens ordförande 2 982 000 kr, 
  • styrelsens vice ordförande 1 000 000 kr, 
  • övriga styrelseledamöter 686 000 kr, 
  • ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott 485 000 kr,
  • övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 282 000 kr, 
  • ordförande i styrelsens revisionsutskott 445 000 kr, 
  • övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 270 000 kr,
  • ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 118 000 kr,
  • ordförande i styrelsens bolagsstyrningsutskott 445 000 kr, samt
  • övriga ledamöter i styrelsens bolagsstyrningsutskott 270 000 kr.

 

Annons

 

Annons