Rättstvist

Volvo stämmer Scania

En patenttvist skakar om fordonsbranschen. Volvo Lastvagnar stämmer Scania med ett vite i mångmiljonklassen.

Publicerad 2018-11-15

Volvo Lastvagnar yrkar, vid vite om tio miljoner kronor, att Scania förbjuds att tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda automatiserade stegväxellådor som styrs med Eco-roll-funktion.

Volvo poängterar att förbudet bör verkställas innan dom äger laga kraft.

Volvo vill även att domstolen ska fastställa att Scania ska betala en skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen i patentet från och med den 9 november 2013 samt ytterligare ersättning för den skada som intrånget medfört. Någon summa framgår dock inte av stämningsansökan som kom in till Stockholms tingsrätt för snart en vecka sedan.

Enligt stämningsansökan är Volvo innehavare av patentet som Scania nu gör intrång i genom att använda dessa växellådor med Eco-roll-funktion som uppfyller samtliga särdrag i patentet. Scania tillverkar, marknadsför, utbjuder och använder dessa växellådor separat och inmonterade i motorfordon.

”Att Scanias växellådor med Eco-roll-funktion sålunda nyttjar särdragen i den kännetecknande delen av krav 1 i Patentet har bekräftats när Volvo genomfört testkörningar med Scania-fordon av aktuellt slag”, skriver Volvos ombud advokaterna Peter Sande, Karin Westerberg och Sofia Kax på Sandart & Partners Advokatbyrå.

Vidare skriver Volvo att intrånget även framgår i Scanias marknadsföringsfilm ”Using gravity and Eco-roll to lower fuel use”. Volvo noterar att Scania även framhåller den betydande bränslebesparing som uppfinningen ger, vilket även medför positiva miljöeffekter. Volvo skriver att bränslebesparingen är en viktig faktor vid de inköpsbeslut som fattas på fordonsmarknaden generellt och då i synnerhet på marknaden för tunga fordon.

”Uppfinningen representerar därför stora värden”, skriver Volvo.

Vid en tidigare korrenspondens mellan parterna, redan under 2016, bestred Scania att ett patentintrång ägt rum. Parterna har därefter haft kontakter med dessa har inte resulterat i någon lösning, enligt Volvo.

Patentet löper ut 30 maj 2020 och därför har Volvo lastvagnar bråttom med att domstolen ska anta åtgärder enligt patentlagen.

”Volvos intresse av att omedelbart kunna realisera sitt anspråk väger tyngre än Scanias potentiella skada och olägenhet varför det är lämpligt att somstolen förordnar att förbudet ska vara direkt verkställbart”, skriver Volvos ombud.

Platsannonser

Logga in