Karl Perlhagen och Patrik Wahlén Foto:Volati
Karl Perlhagen är grundare av och ordförande i Volati, medan Patrik Wahlén är grundare, styrelseledamot och ordförande i bolagets investeringskommittén. Foto: Pressbilder/Volati
Finans

Volati inleder året starkt

Karl Perlhagens och Patrik Wahléns industribolag Volati ökar resultat efter skatt med 59,1 procent under första kvartalet 2017.

Uppdaterad 2017-05-11
Publicerad 2017-05-11

I dag presenterar Volati den första kvartalsrapporten för 2017 som visar på en stark inledning på året med ökad omsättning och kraftigt ökat resultat efter skatt.

Nettoomsättningen ökade med 12,4 procent till 743,6 miljoner kronor, jämfört med 661,3 miljoner kronor samma period året innan.

Rörelseresultatet före EBITA, nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden, ökade med 4,3 procent till 40,1 miljoner kronor.

Av rapporten framgår det att Volatis mål är att justerad EBITA ska uppgå till 700 miljoner kronor före utgången av 2019. För helåret 2016 uppgick justerad EBITA till 352,4 miljoner kronor. Under första kvartalet ökade justerad EBITA-tillväxten med 2 procent. Samtidigt uppgick den organiska EBITA-tillväxten till 10,1 procent under kvartalet.

Resultat efter skatt ökade med 59,1 procent till 27,6 miljoner kronor. Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier ökade kraftigt till 0,15 kronor, jämfört med 0,03 kronor samma period i fjol.

Vd Mårten Andersson skriver att ”resultatet efter skatt steg kraftigt under kvartalet då vi efter nyemissionen i slutet av förra året har minskat våra finansieringskostnader markant varför resultat per aktie ökade kraftigt. En annan effekt av att vi har tagit in kapital är, som vi tidigare har beskrivit, att avkastningen på eget kapital initialt minskar innan vi har satt kapitalet i arbete genom nya förvärv”.

Han skriver vidare att Volatil är av uppfattningen att "förvärvsmultiplarna, i synnerhet på större bolag, generellt är fortsatt höga. I den marknaden är det viktigt att fokusera på att göra rätt saker och hålla fast vid våra tydliga förvärvsprinciper”.

"Det känns fantastiskt roligt och spännande att fortsätta bygga Volati 2017 med så fina förutsättningar på plats. Vi har stabila och lönsamma verksamheter som genererar goda kassaflöden, och med en stadig kassa ser vi fram emot att vid rätt tillfälle förvärva fler bra bolag till rätt pris”, skriver Mårten Andersson.

 

Platsannonser