FinansNyhet

Vinstlyft för Trygg Hansa

Publicerad

Trygg Hansas premieinkomster steg till 19.356 miljoner kronor för helåret 2008 jämfört med 18.617 miljoner kronor.

TT

När ersättningar och utgifter räknats bort ger det ett resultat på 2.292 miljoner kronor jämfört med 1.568 miljoner kronor föregående år.

Annons