Finans

Vings konkursnota – 24 miljarder

Enligt en första version av resejätten landar Vings konkursnota på 24 miljarder kronor.

Publicerad 2020-02-13

Konkursförvaltaren, advokat Mikael Kubu på Ackordscentralen och handläggaren jurist Kenneth Nilsson har upprättat en konkursbouppteckning, enligt Dina Pengar.

– Konkursbouppteckningen ska avspegla en ögonblicksbild precis vid tidpunkten för konkursen och innan en överlåtelse har skett. Det som gör att det är så enormt stora belopp hänförs till Thomas Cook och Ving som hade gått i borgen för det obligationslån som Thomas Cook:s moderbolag i England hade upptagit, säger Mikael Kubu, till Dina Pengar.

Det rör sig om två borgensåtaganden på 11 miljarder och 12,7 miljarder.

Advokat Mikael Kubu räknar med att det kan ta lång tid innan alla alla juridiska frågeställningar kring borgensåtagandena är utredda och att en del frågor kring detta kan leda till rättsliga processer. 

I nästa vecka blir det edgångssammanträde i Stockholms tingsrätt.

Vings konkurs i höstas var en direkt följd av moderbolagets kollaps i Storbritannien och den 30 oktober blev det känt att Petter Stordalen via hans Strawberry Group tillsammans med Altor Fund V (Altor) och TDR Capital köpte Vinggruppen i Norden.

I en kommentar till norska Dagens Näringsliv nämnde Petter Stordalen en köpesumma på 6 miljarder kronor.

Platsannonser