FinansNyhet

”Vi känner inte igen oss i statistiken”

Malin Wemnell administrativ chef för bank-id på Finansiell ID-teknik som driftar och utvecklar tjänsten. Foto: Press & Pixabay (Obs: bilden är ett montage).
Publicerad

Bedrägerier med e-leg för bankinloggning ökar kraftigt. Men bankägda Finansiell ID-teknik, som driftar appen BankID, tycker att bilden är överdriven. ”Det är ett säkert lås, så länge man inte ger bort nyckeln”, säger Malin Wemnell, administrativ chef på Finansiell ID-teknik.

Dagens Nyheter gjorde i början av augusti en sammanställning som visar en nästan femfaldig ökning av anmälda bedrägeriförsök med e-leg – under perioden januari–juli i år. 

Ungefär 82 procent av bedrägerierna har gjorts genom bankdosor – och 18 procent via appen BankID. Bara under perioden maj-juli kom e-leg-bedragare över 58 miljoner kronor, enligt tidningen.

I juli var siffrorna rekordhöga med 442 anmälda bedrägeriförsök och 137 fullbordade. Bara under den månaden stals nästan 20 miljoner. 

Annons

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Polisen kallar i en intervju i DN bedrägerierna som ”ett systemhotande problem. Och Internetstiftelsens expert på it-säkerhet manar bankerna som äger BankID att kalla till krismöte. 

Ägare är Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank. De har i sin tur startat bolaget Finansiell ID-teknik som driftar och utvecklar lösningen.

Malin Wemnell – adminstrativ chef på Finansiell ID-teknik – beklagar bedrägerierna, men betonar samtidigt att det fortfarande är ”en otroligt uppskattad marknadsledande tjänst”, säger Malin Wemnell till Realtid.se och fortsätter:

Annons

– Men det är klart att det är allvarligt om förtroendet skulle sjunka för BankID, som är en samhällsviktigt infrastruktur. Men jag tycker inte heller att man ska ha någon överdriven bild av att bedrägerierna ökar mycket kraftigt.

Och att även BankID drabbas är inte konstigt, menar Malin Wemnell.

– Det är ju ett faktum att bedrägerier förekommer i stor utsträckning på internet. Och eftersom det är där BankID befinner sig drabbas även det.

Annons

Men själva tekniken bakom appen ”står ohotad”, säger hon. Lösningen har hittills aldrig hackats efter 15 år, enligt Malin Wemnell. Finansiell ID-teknik bildades 2002 och lanserade den första versionen av BankID året efter.

– Man har hittills inte kommit över något bank-id, med mindre än att man hjälpt bedragaren in. Vi erbjuder ett helt säkert lås, som är helt säkert, så länge du inte öppnar låset eller ger bort nyckeln. Det vanligaste är att man luras till att låta bedragaren att använda det, förklarar Malin Wemnell.

Hon tillägger att bolaget inte heller ”riktigt känner igen sig i den statistik” som DN presenterat.

– De siffror som återgavs där, gäller samtliga elektroniska id-bedrägerier [både bankdosor och BankID]. Det har framgått efter några klargörande samtal med polisen. Och av den totala bedrägerisumman i rapporten står bank-id för knappt 18 procent [för perioden januari–juli].

I juli var de kända BankID-bedrägerierna 12 procent av totalsumman 20 miljoner som nämns i den rapport från Polisen som tidningen har tagit del av, enligt Malin Wemnell.

– Jag vill också passa på att säga att trenden för perioden maj-juli varit fallande [månad för månad] vad gäller just bedrägerier med BankID. Och sett till alla anmälda bedrägerier, inklusive fysiska, under hela 2017, så utgör bank-id-bedrägerier bara 3 procent, enligt siffror från Nationellt Bedrägericentrum.

Hur kan ni bidra till att minska bedrägerierna?

– Vi måste fortsätta jobba med information och tekniska lösningar. Men även samverka med till exempel polisen som kan gå ut och prata om det här.

Hon tycker också att det är viktigt att banker som utfärdar BankID informerar om bedrägeririsker.

– Vårt ansvar är att hålla den här lösningen säker och så enkel och smidig som möjligt, och se till att den förblir så uppskattad som den är i dag, säger Malin Wemnell.

Var hittar man information om säker användning?

– Exempelvis på bankernas webbplatser, supportsidor och i appen.

Hur tycker ni att ni lyckats med ert uppdrag för att motverka bedrägerier?

– Vi har gjort åtgärder och ska vidta ytterligare åtgärder; både vad gäller informationsspridning och tekniska skydd.

Hur når ni extra bedrägeriutsatta grupper, till exempel funktionshindrade?

– Vi samarbetar med olika organisationer som är specialiserade på just funktionshinder kring hur man tar fram information och utformar tjänster. Där tar både vi och bankerna ansvar.

8 miljoner användare

8 miljoner svenskar använder nu bank-id som i sin tur kan användas hos uppåt 4.000 myndigheter och företag.

Det genomförs årligen 3,3 miljarder användningstillfällen, alltså en inloggning och underskrift med bank-id. Det är 100 stycken per sekund alla dagar året runt.

Källa: Finansiell ID-teknik

Så lurar bank-id- bedragarna sina offer

Bedragaren säger ofta att denne ringer från polisen eller banken, och att det är något fel på kontot. Därefter ber bedragaren personen att logga in på sitt bannkkonto med sitt bank-id.

Samtidigt har bedragaren förberett en inloggning på samma bankkonto och när inloggningen görs är den bedragaren som får åtkomst till kontot.

Lavinartad ökning

Senaste decenniet har anmälda bedrägeribrott ökat med 157 procent, enligt en rapport från polisen.

”Den lavinartade ökningen beror till stor del på att internetanvändningen ökar vilket leder till allt fler typer av bedrägerier kan begås mot ett stort antal personer samtidigt. Detta märks inte minst av att det är antalet anmälningar om datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet som ökar mest”, framgår det av rapporten.

Källa: Polisen

Annons