Finans

"Vi kan höja utdelningarna och samtidigt öka det egna kapitalet"

Ratos resultat har gått från en förlust på 19 miljoner kronor till en vinst på 44 miljoner kronor. ”Vi kan se effekterna av alla åtgärder som vi har genomfört under 2018 och även under första kvartalet 2019”, säger Ratos vd Jonas Wiström till Realtid. 

Uppdaterad 2019-05-08
Publicerad 2019-05-08

Under onsdagen presenterade investeringsbolaget Ratos en stark rapport för första kvartalet 2019. Ratos-aktien gick snabbt upp 17 procent.

– Jag kommenterar aldrig aktiekursen. Kursen svänger ganska mycket, säger Jonas Wiström när Realtid når honom efter en webbsänd rapportkonferens på onsdagsförmiddagen.

Rapporten visar en nettoomsättning som ökat med 14 procent till 5,2 miljarder kronor jämfört med samma kvartal i fjol samt ett Ebita-resultat som ökade från minus 19 miljoner kronor till 44 miljoner kronor. 

Är du nöjd med kvartalet?
– Ja, Vi kan se effekterna av alla de åtgärderna som vi har genomfört under 2018 och även under första kvartalet 2019. För ett år sedan, Q1-18, var det två bolag av 13 som redovisade bättre resultat. I dag är det åtta av tolv som redovisar bättre resultat. Det känns bra och det gör också att resultatet gått från en förlust på 19 miljoner kronor till en vinst på 44 miljoner kronor. 

– Men inte bara det. Vi har även en tillväxt på 15 procent där 14 procent är organisk tillväxt. Räknar vi bort den svaga svenska kronan och valutaeffekter så är den valutajusterade organiska tillväxten över 11 procent. Vi har positivt kassaflödesutveckling i elva av våra bolag. Det är väldigt glädjande, säger Jonas Wiström till Realtid.

Han vill även uppmärksamma Aibels ”väldigt viktiga” order som Ratos rapporterade om under tisdagen. Aibel ingår i ett konsotium som fått uppdrag att leverera en HVDC-plattform (high-voltage, direct current) samt en landbaserad konverteringsplattform till offshore, nätverksanslutningssystemet DolWin5. Jonas Wiström uppger att ordern är både stor och strategisk i den mening att det är inom offshore wind.

Vd Jonas Wiström pekar på att det är främst Diab, inom affärsområdet Industry, som utmärker sig i rapporten som förbättrat resultatet mest av alla bolag efter stora åtgärder. Även Aibel, inom affärsområdet Construction & Services, sticker ut med en stark tillväxt och starkt resultat. Plantajen, som vanligtvis redovisar stor förlust under första kvartalet minskar förlusten ”ganska mycket”, uppger Jonas Wiström.

– För Diab handlar det om att de genomförde ett stort åtgärdsprogram under andra halvåret 2018. Det handlade både om att bygga en ny struktur och en ny organisation, att rationalisera produktionen, lägga ned en fabrik i Kina, kombinera två produktionsenheter i Litauen och Kina, tagit ut Opex och tittat på prisoptimering. Det är en rad åtgärder som vidtagits i kombination med att vindkraftsmarknaden har förbättrats och kommer att förbättras.

– Aibel har haft en del tuffa år och man har vidtagit åtgärder där och sedan har man byggt upp en stark orderstock och execuerat projekten väl.

– När vi köpte Plantajen så hade den förra ägaren dragit ned sortimentet väldigt mycket och det resulterade i att vi tappade en hel del av våra traditionella trädgårdskunder. Vi är tillbaka nu och ökar sortimentet i våra 140 butiker och fått väldigt bra feedback på detta. Vi har gjort åtgärder med kunden i fokus för att synliggöra våra trädgårdsmästare med mera.

På frågan hur Jonas Wiström ser på Ratos nuvarande portfölj är han hemlighetsfull och uppger att han inte kan kommentera framtiden, vilka bolag som Ratos skulle vilja köpa eller sälja. 

– Vi kommer ha fortsatt högt fokus på de bolag som vi har och göra dem ännu bättre, svarar han.

Hur ser 2019 fortsatt ut?
– Vi ger inga prognoser, men jag tror inte att vi behöver vara så oroliga under 2019 för  Diab och Aibel som vi gjort en del förändringar i. Vi har gjort en del nedskrivningar i Hent under förra kvartalet och det är ett projekt som fortsatt pågår. Detta ska vi hålla ögonen på eftersom mycket kan hända i byggprojekt, både positivt och negativt när de närmar sig slutfasen, säger Jonas Wiström.

Av rapporten framgår det även att styrelsen fattat beslut om att ändra utdelningspolicyn. Enligt Ratos ska aktien ”kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning.”

Utdelningspolicyn landar i en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare. 

– Mitt uppdrag från styrelsen är att ha ett Ratos som växer och vi har tidigare delat ut mer pengar än vad vi har tjänat och det kan vi inte fortsätta med. Vi har en utdelningspolicy nu som ska möjliggöra att vi successivt kan höja utdelningarna och samtidigt öka det egna kapitalet i Ratos.

Platsannonser