Var femte person klarar inte en oförutsedd utgift

Taggar i artikeln

Privatekonomi
Publicerad
Uppdaterad

Enligt SBAB:s undersökning Spartempen sparar var fjärde person mindre nu jämfört med i fjol. 22 procent anser dessutom att de inte har en tillräckligt stor buffert för oförutsedda händelser.

Realtid.se

I SBAB:s undersökning Spartempen har 1 000 personer tillfrågats om sitt sparande. Av under-sökningen framgår att 25 procent sparar mindre nu jämfört med för tolv månader sedan. 8 procent uppger att de inte sparade något alls förra månaden. Mer än var femte person, 22 procent, uppger att de inte har en tillräckligt stor buffert för oförutsedda utgifter. Ytterligare 7 procent vet inte om de har en tillräckligt stor buffert.

Samtidigt som många helt saknar sparande anger mer än hälften av de svarande att de sparar mer än 2 000 kronor och var fjärde mer än 5 000 kronor i månaden. Undersökningen visar att det är vanligast att spara till en buffert, vilket 65 procent anger att de gör. Därefter sparar flest till pensionen, det gör 39 procent. Tätt följt av resor och nöjen som 34 procent anger att de sparar till.

Hur man sparar skiljer sig åt mellan könen. Kvinnorna sparar mindre än männen och har minskat sitt sparande i större utsträckning än männen. Samtidigt buffertsparar kvinnor (70 procent) i större utsträckning än männen (61 procent). 7 procent av männen vet inte vad de sparar till. Motsvarande siffra för kvinnorna är endast 3 procent. Kvinnorna tycks mer benägna att spara pengar för att kunna renovera än männen. En lika stor andel av männen som kvinnorna sparar till en ny bil (8 procent).

Annons

Det finns en försiktig optimism om framtiden. Det är fler som tror att de kommer att spara mer om tolv månader än som tror att de kommer att spara mindre. Här sticker de som bor i hyresrätt dock ut. Av dem tror 37 procent att de kommer att spara mer om tolv månader. Det är nästan dubbelt så många jämfört med de som äger sitt boende där endast 21 procent av de senare anger att de kommer att spara mer om ett år.

Annons