Valet 2022 – vilken plats får skatterna?

Taggar i artikeln

Valet 2022
Publicerad
Uppdaterad

På söndag är det val. Här sammanfattar Wolters Kluwers skatteexpert Jan-Erik Persson vad de åtta riksdagspartierna vill genomföra på skatteområdet.

Realtid.se

Allt från välfärd till kriminalitet diskuteras i valdebatterna, men skatterna har inte fått ta någon stor plats.

– Skatt är ett så otroligt stort ämne som berör både privatpersoner och företag. I och med omvärldens händelser under våren har det primära politiska fokuset hamnat på andra frågor, men partierna har naturligtvis förslag för hur de vill förändra skatterna, säger Jan-Erik Persson, skatteexpert på Wolters Kluwer.

Flera skatteförslag har nämnts av partierna, även om de inte stått högst upp på agendan. Flera partier har pratat om en översyn av 3:12-reglerna och sänkning av skatt på el och drivmedel.

Annons

– Något som sju av åtta partier lyfter fram är behovet av en ny skattereform och de flesta verkar överens om att en sådan bör ske i samarbete mellan merparten av partierna, oavsett dagens samarbetsparter, säger Jan-Erik Persson.

Så här ser skatteförslagen ut som de åtta riksdagspartierna har uppgivit. Informationen bygger endast på de valmanifest som partierna lämnat samt information från respektive partis hemsida.
Partierna och deras förslag presenteras i bokstavsordning.

Centerpartiet

Inkomstskatt
Sänkt skatt på jobb och företagande, särskilt för småföretag och egenföretagare.

Annons

Investeraravdraget ska breddas och fördjupas.

Förenklade 3:12-regler.

Skattereduktionen för installation av grön teknik ska utökas.

Annons

Ett nytt grönt avdrag för energieffektiviseringar i hemmet.

Avdrag för avgifter till samfällighetsföreningar för väg, bryggor och bredband.

En ny och förenklad företagsform för mikroföretag ska införas.

Sänkt bolagsskatt.

Arbetsgivaravgifter
Utökat växa-stöd.

Lägre arbetsgivaravgifter för personer som står långt från arbetsmarknaden och för dem som har låga inkomster.

Moms
Inga förslag på momsområdet.

Punktskatter
Maximal sänkning av skatten på biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel.

Kristdemokraterna

Inkomstskatt
Bred skattesänkning för alla, upp till 200 kr i månaden.

Sänkt skatt på pension.

Högre jobbskatteavdrag för personer som fyllt 69 år.

Jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kr per förälder och månad.

Sänkt inkomstskatt för vissa utsatta grupper.

Se över skatterna för ideella verksamheter.

Underlätta personalägande och generationsskifte av företag, så att fler företag kan drivas vidare om ägaren vill sluta.

Arbetsgivaravgifter 
Inga arbetsgivaravgifter på ersättningar till personer över 69 år.

Moms 
Harmonisering av momssatserna i besöksnäringen.
Förenkling av momsreglerna för lokaler.

Punktskatter 
Inför en stötdämpare i elskatten så att den sänks om elpriserna ökar.
Slopad skatt på el under vintermånaderna.

Liberalerna

Inkomstskatt
Sänkt skatt på de lägsta lönerna med minst 1 000 kronor i månaden samtidigt som marginalskatten för alla ska fortsätta att minska.

Beskattningen av personaloptioner ska vara internationellt konkurrenskraftig.

Sänkt expertskatt.

Enklare och förmånligare 3:12-regler.

Sänkt skatt på investeringssparkonton genom att bland annat göra de första 300 000 kronorna på ett konto helt skattefria.

Rätten till avdrag för privat pensionssparade ska återinföras så att alla kan spara 1 000 kronor i månaden skattefritt.

Sänkt bolagsskatt.

Arbetsgivaravgifter
Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare.

Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Moms
Sänkt moms på el.

Punktskatter 
Sänkt skatt på el.

Övrigt
Liberalerna vill att skattesystemet ska anpassas bättre till den växande delningsekonomin.

Miljöpartiet

Inkomstskatt
Återinför förmögenhetsskatten.

Vill titta över dagens nivåer vad gäller beskattning av fastigheter.

Höjda skatter på sparade pengar.

Sänkta skatter på entreprenörskap och jobb.

Arbetsgivaravgifter
Inga förslag.

Moms
Inga förslag.

Punktskatter
Ingen sänkning av skatten på drivmedel.
Fler miljöskatter på miljöförstöring.

Moderaterna

Inkomstskatt
Sänkt skatt på arbetsinkomster genom ett förstärkt jobbskatteavdrag.

Sänkt skatt på pension med 6 miljarder under 2023.

Sänkt skatt på investeringssparkonton.

Enklare regler för växande företag.

Förenklade 3:12-regler.

Sänkt bolagsskatt.

Arbetsgivaravgifter
Inga förslag.

Moms
Inga förslag.

Punktskatter
Ytterligare sänkning av bensinskatten.

Övrigt
Moderaterna vill införa ett skattehöjarstopp under den kommande mandatperioden som innebär att de samlade skatterna inte höjs.

Socialdemokraterna

Inkomstskatt
Oförändrad bolagsskatt.

Oförändrade ränteavdrag för privatpersoner.

Förenklingar av 3:12-reglerna.

”Beredskapsskatter” ska höjas främst för höginkomsttagare.

Arbetsgivaravgifter
Inga förslag.

Moms
Inga förslag.

Punktskatter
Skatten på drivmedel ska ligga kvar.

Ett högkostnadsskydd för elpriserna.

Sverigedemokraterna

Inkomstskatt
Oförändrade ränteavdragsregler för privatpersoner. Lägre skattetryck på företagande.

Förenklade 3:12-regler.

Sänkt skatt på investeringssparkonton.

Arbetsgivaravgifter
Utöka växa-stödet till tre anställda.

Slopad allmän löneavgift för de två första anställda.

Moms
Ingen moms på elpriset.

Punktskatter
Sänkt skatt till sex öre per kilowattimme.
Sänkt skatt på drivmedel med upp till fem kronor.

Vänsterpartiet

Inkomstskatt
Högre skatteuttag för de med högsta inkomsterna.

Vill återinföra fastighetsskatten för villor med höga marknadsvärden.

Trappa ned ränteavdraget.

Minskat rotavdrag och slopat rutavdrag.

Arbetsgivaravgifter
Vill slopa systemet med lägre avgifter för unga.

Moms
Inga förslag.

Punktskatter
Föreslår sänkta nätavgifter.
Ett pristak på 18 kr/litern för bensin och diesel.

Annons