Utflöden i aktivt förvaltade fonder – inflöden i passivt förvaltade fonder

Publicerad

Det är aktiva kapitalförvaltare i Europa som bär den största bördan av det negativet sentimentet i marknaden med utflöden på 150 miljarder euro från årsskiftet fram till och med den sista augusti. Samtidigt har inflöden till passivt förvaltade fonder lindrat nettominskningen. Det skriver Financial Times.

Stigande styrräntor, hög inflation, krig i Ukraina och en ökande recessionsoro har fått investerare att röra sig bort från aktivt förvaltade fonder och istället investera i passivt förvaltade fonder.

Aktivt förvaltade fonder med hemvist i Europa har under perioden sett utflöden på cirka 150,5 miljarder euro samtidigt som passivt förvaltade fonder såg inflöden på cirka 77,6 miljarder euro.

Amerikanska Pimco har under perioden sett utflöden på över 20 miljarder euro. Andra kapitalförvaltare som sett stora utflöden är bland annat italienska Eurizon, brittiska Insight Investment Management och Morgan Stanley Investment Management.

Annons

Data från Broadridge visar på att det globala utflödet från fonder, exklusive ETF:er, låg på 502 miljarder dollar efter det andra kvartalet 2022. Även gällande det globala fondflödet mötte passivt förvaltade fonder ett positivt flöde.

Annons