Bank

Utbrett missnöje med Handelsbankens Oktogonen-beslut

Det finns ett utbrett missnöje bland anställda i Handelsbanken över styrelsens beslut att avsättningen till resultatandelsstiftelsen Oktogonen drogs tillbaka för 2018, enligt källor som Realtid varit i kontakt med.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-10

Bakgrunden är att Handelsbankens styrelse i april beslutade att slopa avsättningen till Oktogonen för 2018, dessutom gjordes inte någon avsättning för det första kvartalet i år.

Handelsbanken har sedan starten av Oktogonen 1973 ställt in avsättningar bara vid fyra tillfällen: åren 1993, 2009, 2016 och 2018.

Bankens styrelse tvärvände i våras trots att banken förra året hade högre lönsamhet än genomsnittet av Handelsbankens konkurrenter, som är det vanliga kriteriet för avsättning till Oktogonen. Oförändrad utdelning till aktieägarna och rekordresultat bidrar också till missnöjet över Oktogonen-beslutet. Handelsbankens styrelse motiverade beslutet med ”en samlad bedömning av bankens utveckling under 2018”. Vd Carina Åkerström sade att även kostnadseffektivitet jämfört med konkurrenterna bidrog till styrelsens beslut.

När Realtid frågar om det finns diskussioner eller planer bland de anställda att försöka få styrelsen att ändra sitt beslut om Oktogonen 2018 är det ingen anställd som törs ge någon officiell kommentar. Men källor som Realtid talat med vittnar om ett brett missnöje.

– Bankledningen är väl medveten om att många medarbetare är besvikna, ledsna och frustrerade över beslutet att inte göra någon avsättning till Oktogonen för 2018,  säger Mats Olsson på Handelsbankens pressavdelning.

– Den besvikelsen delas nog av så gott som alla i banken. Oktogonen spelar en viktig roll för kulturen i banken, men styrelsen har gjort sin bedömning och meddelade sitt beslut i samband med den senaste kvartalsrapporten.

 

Platsannonser