Politik & samhälleNyhet

USA:s centralbank trippelhöjer räntan igen

Fed, Jerome PowellFed, Jerome Powell
Publicerad
Uppdaterad

USA:s centralbank, Federal Reserve, höjer på onsdagskvällen styrräntan som väntat med 75 punkter till intervallet 3,00-3,25 procent, från intervallet 2,25-2,50 procent.

Finwire

”De senaste indikatorerna pekar på en blygsam tillväxt i konsumtion och produktion. Jobbtillväxten har varit robust under de senaste månaderna och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Inflationen är fortfarande hög, vilket återspeglar obalanser i utbud och efterfrågan i samband med den pandemin, högre livsmedels- och energipriser och ett bredare pristryck”, skriver Federal Reserve, Fed.

Fed upprepar att man är fast besluten att återföra inflationen till sitt mål på 2 procent.

Federal Reserve, %september, 2022Konsensusjuli, 2022
Fed Funds ränta nedre gräns3,003,002,25
Fed Funds ränta övre gräns3,253,252,50

Konsensusdata från Bloomberg

Annons

I samband dagens räntebesked presenteras också uppdaterade ekonomiska prognoser från Fed. Medianprognoserna för styrräntan höjs för perioden 2022-2024.

Prognosen för 2022 höjs till 4,4 procent från 3,4 procent, för 2023 höjs prognosen till 4,6 procent från 3,8 procent och för 2024 dras prognosen upp till 3,9 från 3,4 procent. Fed presenterar också för första gången en prognos på 2025 som ligger på 2,9 procent.

I samband med räntebeskedet från Federal Reserve presenterade centralbanken uppdaterade prognoser, något som sker vid vart annat penningpolitiskt möte.

Annons

De uppdaterade prognoserna förutspår sämre ekonomisk tillväxt i USA samtidigt som styrräntan väntas höjas ytterligare .

Medianprognosen för BNP sänks till 0,2 procent, från 1,7 procent som var bedömningen i juni, för 2022. För 2023 dras prognosen ned till 1,2 procent från 1,7 procent och för 2024 har prognosen sänkts till 1,7 procent från 1,9 procent. För 2025 spås en BNP-tillväxt på 1,8 procent.

Medianprognosen för PCE-inflationen (core) höjs till 4,5 procent, från 4,3 procent, för 2022. För 2023 är prognosen höjd till 3,1 procent från 2,7 procent medan prognosen för 2024 ligger kvar på 2,3 procent. För 2025 spås en inflation på 2,1 procent.

Annons

Prognoserna för styrräntan höjs för perioden 2022-2024. Prognosen för 2022 höjs till 4,4 procent från 3,4 procent, för 2023 höjs prognosen till 4,6 procent från 3,8 procent och för 2024 dras prognosen upp till 3,9 från 3,4 procent. För 2025 spås 2,9 procent.

 

Medianprognoser
Variabel, %2022202320242025Längre sikt
(inom parantes tidigare prognos från juni)
BNP0,2 (1,7)1,2 (1,7)1,7 (1,9)1,81,8 (1,8)
Arbetslöshet3,8 (3,7)4,4 (3,9)4,4 (4,1)4,34,0 (4,0)
PCE-inflation5,4 (5,2)2,8 (2,6)2,3 (2,2)2,02,0 (2,0)
Kärn-PCE-inflation4,5 (4,3)3,1 (2,7)2,3 (2,3)2,1
Fed Funds ränta4,4 (3,4)4,6 (3,8)3,9 (3,4)2,92,5 (2,5)
Källa: Federal Reserve
Annons