Finans Nyhet

USA underskott rekordhögt

Publicerad

Det kommande decenniet kommer amerikanernas budgetunderskott öka lavinartat.

Det amerikanska budgetunderskottet kommer under det kommande decenniet att överstiga tidigare prognoser. Enligt the Congress Budget Office, CBO, kommer underskottet växa till sammanlagt 2,3 tusen miljarde USD mellan 2005 och 2014.

Underskottet för detta år kommer enligt CBO att hamna på rekordhöga 422 miljarder USD. Det är dock något lägre än vad CBO tidigare prognostiserat, 477 miljarder USD. Ett faktum som George W Bush tagit som ett tecken på att hans politik fungerar.

Utmanaren John Kerry har svårt att hålla med:

Annons

– Endast George W Bush kan glädjas över ett underskott på 422 miljarder USD, sa John Kerry till BBC.

Det ökande underskottet kan bland annat förklaras av kriget mot terrorismen i kombination med sänkta skatter.

Annons