Ursula von der Leyen: Det är hög tid att bryta glastaket

Taggar i artikeln

Jämställdhet
Ursula Van der LeyenUrsula Van der Leyen
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Publicerad
Uppdaterad

EU har nu kommit i mål rörande könskvotering av styrelser, ett arbete som pågått sedan 2012. Framöver skall 40 procent av de externa eller oberoende styrelseledamöterna vara kvinnor.

Finwire

Av totalt 27 länder var 23 för. Sverige röstade dock emot förslaget.

Den politiska överenskommelse som Europaparlamentet och rådet nu har nått blir framöver föremål för ett formellt godkännande av lagstiftarna. När direktivet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning kommer det att träda i kraft 20 dagar efter offentliggörandet och medlemsstaterna måste sedan införliva de nya delarna av direktivet i nationell lagstiftning inom två år.

”Mångfald är inte bara en fråga om rättvisa. Den främjar också tillväxt och innovation. Affärsmässigheten i att ha fler kvinnor i ledningen är tydlig. Efter tio år, sedan Europeiska kommissionen föreslog detta direktiv, är det hög tid att bryta glastaket. Det finns gott om kvinnor som är kvalificerade för toppjobb: de borde kunna få dem”, kommenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Annons

Annons