Karriär & ledarskapNyhet

Undersökning: Unga tryggare på arbetsmarknaden

Publicerad
Uppdaterad

Fler yngre känner sig trygga på arbetsmarknaden idag, än innan pandemin. Men unga kvinnor upplever dock en större utsatthet på arbetsmarknaden än vad unga män gör. Det visar den nya undersökningen ”Generation Jobb”.

Annelie Sandström

Den riksomfattande undersökningen, som genomförts för nionde året, är framtagen av Insight Intelligence i samarbete med Trygghetsfonden, Vattenfall och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 30 år intervjuade genom Sifo.

Något som utmärker sig är det upplevda tryggheten på arbetsmarknaden som nästan varannan av de intervjuade har uppgett att de känner.

– Detta trots pandemin och ekonomiska oroligheter. Det intressanta är att det inte bara skett en återhämtning utan att tryggheten på arbetsmarknaden till och med känns större än innan pandemin, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence till Realtid.

Annons

2015 svarade endast 31 procent att de kände sig trygga på arbetsmarknaden. Sedan dess har den upplevda tryggheten ökat, fram till pandemiåret 2020 då den sjönk. Året efter ökade tryggheten igen till 49 procent, den högsta nivån sedan den första undersökningen genomfördes 2014. I årets undersökning ligger siffran på 48 procent.

Vill ha fast anställning

Av undersökningen framgår också att ungas optimism av arbetsmarknaden är större, fler upplever att det är lätt för unga att få jobb. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är också för närvarande relativt låg. Men det är inte enbart detta som spelar roll, enligt Lukas O Berg. Något som spelar stor roll för upplevelsen av trygghet är anställningsformen.

Annons

– Det är en myt att unga vill ha så kallade gig-jobb och arbetsförhållanden med flexibilitet och frihet. Åtta av tio vill ha en fast anställning, konstaterar Lukas O Berg.

Större tilltro

Även om ungas optimism inför arbetsmarknaden är större nu än tidigare förekommer demografiska klyftor. De yngre kvinnorna, 16 till 22 år, upplever främst att det är svårt att få jobb. Var fjärde av dem känner sig otrygga på arbetsmarknaden. Störst tilltro till sina möjligheter på arbetsmarknaden  har männen i åldersgruppen 27 till 30 år. 61 procent av dessa svarar att de känner sig trygga, vilket kan jämföras med genomsnittet på 48 procent.

Annons

– De yngre männen har allmänt en större tilltro till sig själva och sina egna möjligheter. Attitydsskillnaden är generell, och visar sig på likande sätt i flera undersökningar, enligt Lukas O Berg.

Känslan av trygghet på arbetsmarknaden ökar också i relation till utbildning. Bland de som har en högskole- eller universitetsutbildning svarar nästan sex av tio att de känner sig trygga, jämfört med motsvarande två av tio bland de med enbart en grundutbildning.

De flesta i undersökningen tycker att yrkes- och arbetslivserfarenhet väger tyngre (66 procent) än utbildning (28 procent).

– Däremot är många väl medvetna om problematiken att kunna få arbete utan att ha arbetslivserfarenhet. Majoriteten tror också att det i stor utsträckning kommer att vara nödvändigt att vidareutbilda sig under sitt arbetsliv och 72 procent har uppgett att de är öppna för att lära längst vägen, säger Lukas O Berg.

Distansarbetet, som fick ett uppsving under pandemin, är något som många vill fortsätta att använda sig av. Var tredje person föredrar att ha en anställning där de kan jobba på distans flera dagar i veckan, visar undersökningen.

Trygghet tyngre än frihet

När det kommer till arbetsgivaren så värderas mjuka värden högt.

– Man föredrar en chef som är lyhörd och vågar vara människa, som stöttar sina anställda och ser individen framför en fast styrning.

Endast åtta procent av de tillfrågade föredrar att vara egenföretagare. Osäkerheten som det innebär är avgörande, tror Lukas O Berg.

– Tryggheten i en fast anställning väger tyngre än friheten i en egen anställning.

Undersökningen visar också It fortfarande är den bransch som flest betraktar som en framtidsbransch. Fler yngre söker också jobb via sociala medier visar undersökningen och Linkedin nämns specifikt i sammanhanget.

 

Annons