Undersökning: mer stress och mycket bråk på jobbet

Taggar i artikeln

Arbetsliv
Publicerad
Uppdaterad

De senaste tre åren har medfört mer stress och minskad återhämtning på många arbetsplatser. Arbetsmiljön har försämrats på flera punkter efter pandemin, enligt det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future som har kartlagt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön under åren som har gått. Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från över en miljon svar från medarbetarundersökningar, och visar även på skillnader i arbetsmiljön mellan branscher.

Realtid.se

En tydlig dipp i arbetsmiljön kan konstateras på många arbetsplatser de senaste tre åren, enligt en ny kartläggning från Brilliant Future. Stressen ökar och återhämtningen minskar jämfört med i början av pandemin. Nästan 40 procent känner sig stressade och ungefär lika många upplever dålig återhämtning, jämfört med cirka en tredjedel när pandemin slog till. Framför allt ökar stressen inom servicebranschen följt av bygg- och tillverkningssektorn. Dessutom upplever drygt en tredjedel att de inte kan påverka sin arbetssituation efter pandemin. Även här sticker servicebranschen ut som ett negativt exempel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kartläggningen visar även att cirka var fjärde medarbetare upplever någon form av negativ konflikt på sin arbetsplats, det blir inte bättre över tid, och branschskillnaderna är stora. Bland annat förekommer det mer konflikter inom servicebranschen och inom bygg- och tillverkningsbranschen, jämfört med tjänstebranschen.

Annons