Johan Ulander väntar fortfarande på besked om åtal.
Juridik

Ulander fri från häktet

Sent i går eftermiddag släpptes Johan Ulander från Kronobergshäktet med ett reseförbud och en anmälningsplikt.

Publicerad 2017-08-08

Den finske affärsmannen Johan Ulander släpptes i går eftermiddag från Kronobergshäktet i Stockholm efter nästan tre månader i häktet.

Häktningsförhandlingarna inleddes med att rättens ordförande konstaterar att åklagaren inte nämnt misstankarna om grovt svindleri samt grovt insiderbrott vid häktningsframställan. Åklagaren bekräftar att häktning och kvarstad avser fem fall av grovt bedrägeri. Tingsrätten inleder därmed med att häva häktningen i den del som rör grovt svindleri samt grovt insiderbrott.

Beslutet rörande häktningen avseende misstankarna om bedrägeribrotten kom senare efter en lång överläggning i Stockholms tingsrätt.

Åklagare Stig Åström hade under dagen begärt om ytterligare tid för utredningen fram till den 21 augusti. Han åberopar under häktningsförhandlingen flykt- och kollusionsfara som särskilda häktningsskäl och framställer yrkande om kvarstad på så mycket av Johan Ulanders egendom att 548 miljoner kronor kan antas bli täckt vid utmätning. Stig Åström ansåg även att det fortfarande fanns behov att Johan Ulander skulle vara ålagd restriktioner i häktet.

Johan Ulander bestred häktningsyrkandet och de särskilda häktningsskälen, via advokat Hans Strandberg, samt att det föreligger sannolika skäl för brottsmisstankarna. Han yrkade att han omedelbart skulle försättas på fri fot samt bestrider även kvarstaden.

Enligt häktningsprotokollet är Johan Ulander fortfarande på sannolika skäl misstänkt för fem fall av grovt bedrägeri, men domstolen anser inte att det längre finns risk för att "Johan Ulander genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning".

Stockholms tingsrätt kom fram till att Johan Ulander ska sättas på fri fot dock med ett reseförbud då det fortfarande finns en risk för att "Johan Ulander avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff".

"Skälet för häktning uppväger dock inte det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för Johan Ulander eller något annat motstående intresse. Däremot är flyktfaran sådan att Johan Ulander bör åläggas reseförbud förenad med anmälningsskyldighet".

Johan Ulander förbjuds att utan tillstånd lämna Skåne samt tvingas anmäla sig vid polismyndigheten i Lund varje torsdag senast klockan 16.00. Om han överträder dessa bestämmelser häktas han omedelbart, enligt häktningsprotokollet.

Johan Ulanders försvarare Hans Strandbergs advokatfirma, Nordia Law, tog inför häktningsförhandlingen hjälp av den finska polismyndigheten för att övertyga rätten om att Johan Ulander inte kommer att lämna Sveriges gränser. Advokatfirman såg nämligen till att Johan Ulander, som är finsk medborgare, inte kan ansöka om ett nytt pass, då svenska myndigheter har beslagtagit hans.

Domstolen förordnade även kvarstaden på det belopp som åklagaren yrkat om - 548 miljoner kronor.

"Det kan skäligen befaras att Johan Ulander genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt kommer att undandra sig att betala det förverkande som kan antas bli utdömt på grund av brotten", skriver domstolen.

Åtal ska vara väckt senast den 28 augusti. Ett överklagande från någon av parterna ska lämnas in senast samma datum.

Platsannonser