Finans Nyhet

Tv-licens för mobilen

Publicerad

I Tyskland tvingas snart mobilanvändarna betala en tv-licens eftersom att allt fler mobiltelefoner utrustas med tv och radiomottagare. Sverige avvaktar ett sådant beslut.

Den som tänkte skrota den gamla dumburken och istället börja använda sin mobiltelefon för att därmed slippa den retliga tv-licensavgiften kan känna sig blåst. I alla fall om du bor i Tyskland. Från och med i april i år gäller där tv-lincensen även mobilanvändare.

Ursprungligen skulle den nya lagen om tv-licens endast utökas för datoranvändare, men då allt fler telefoner med möjlighet att ta emot tv-sändningar förväntas säljas under året ansåg myndigheterna att det var lika bra att inkludera mobilanvändarna med.

I Sverige har inget sådant beslut fattats, men en utredning ser just nu över radio- och tv-lagen från 1999.

Annons

– Tekniken har sprungit ifrån lagen, säger Radiotjänst informationschef Kristina Benson.

Kan det bli aktuellt med avgift för mobilanvändare på sikt?

– Det är ju en klurig fråga. Som lagen ser ut nu så gäller den alla tv-mottagare och mobiltelefoner klassas inte som sådana. Än så länge har mobilerna inte setts som ett stort problem. Det som utredningen ser över nu är först och främst hur man ska förhålla sig till bredbands-tv.

Annons

Om det skulle bli aktuellt med en liknande lag som i Tyskland. Skulle ni springa runt på stan och pejla mobiltelefoner?

– Nej det kan jag inte tänka mig. Det där med pejling är inget vi använder oss av så ofta.

Betalar folk sin tv-avgift i allmänhet?

Annons

– Ja, som trenden ser ut nu ökar andelen som betalar.

Annons