Tundra går in i onoterade bolag

Fondförvaltaren börjar leta möjligheter utanför börsen inom gränsmarknader.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-10-06

Tundra Fonder börjar investera även i onoterade bolag i gränsmarknader. Fondbolaget har redan gjort de två första investeringarna i två företag i Pakistan genom sina befintliga fonder.

Sedan en tid tillbaka finns ett Pakistankontor i Karachi vilket lett till att man noterat "ett flöde av transaktioner i den onoterade sektorn", säger vd Jon Scheiber till Realtid.se.

Upp till 10 procent av de vanliga fonderna får vara investerat i onoterade bolag om de har en avsikt att noteras inom 12 månader.

– Det är så att mycket av det som västerländska investerare är ute efter när man tittar på frontier markets, det vill säga tillgången till exponering mot konsumentsektorn, entreprenörsledda bolag, snabbväxande bolag, bolag som kanske har exponeringar mot infrastruktur, urbanisering och fintech, som inte alltid finns på börsen. Men det finns i många fall representerat på det onoterade området och i många fall så är det väldigt goda värderingar, säger Scheiber.

De två första investeringarna Tundra gjort i området är i logistikbolaget International Brands samt fastighetsbolaget TTL Properties.

En förutsättning för att investera i onoterade företag är just att de har långt framskridna planer på en notering. För Tundras del ses tillväxtmöjligheterna i området som väldigt goda.

– Det här är långsiktiga strukturella trender det gäller. Ibland när man tittar på börsen får man generellt med sig bolag man inte vill ha, som stora konglomerat eller statligt styrda bolag. Men i det onoterade utrymmet så är det i mycket högre utsträckning entreprenörsdrivna bolag. Vi har vårt analyskontor i Pakistan och där besöker vi bolag på plats på ett helt annant sätt än om vi suttit i Stockholm eller London, säger Scheiber.

Fondbolaget är framför allt intresserat av konsumtion, urbanisering och infrastruktur som sektorer och teman att investera i och är desto mindre suget på exponering mot råvarusektorn. Trots att de första två investeringar ägt rum i Pakistan så letas möjligheter över samtliga gränsmarknader.

Sett till marknadsläget generellt så har börsoron drabbat de flesta bolagen i branschen. Den oron som finns över främst läget i tillväxtmarknader har märkts av även hos Tundra men bolaget ser positivt på läget framöver.

– Vi har klarat oss bra sett till branschen i Sverige som helhet. Vi har också klarat oss bättre än frontiers-fonder generellt. Däremot har vi ju märkt att efterfrågan just nu är mindre än tidigare, men mer för att det finns en generell oro för risk och läget i tillväxtmarknaderna, och inte för att man har något speciellt emot just gränsmarknader, avslutar Scheiber.

Platsannonser

Logga in