Försäkring

Trygs köp av RSA är i hamn  – utan ett enda fysiskt möte

Trygs förvärv på 35 miljarder danska kronor är nu äntligen klart. Trygkoncernen växer med svenska Trygg-Hansa och norska Codan och är därmed Skandinaviens största försäkringsbolag. 

Publicerad 2021-06-01

Företagsaffären har involverat tusentals personer från Tryg, Intact och RSA samt finansiella och juridiska rådgivare från ett stort antal länder i tre tidzoner. Det har arbetats dygnet runt och tusentals digitala möten har genomförts på Teams – utan ett enda fysiskt möte mellan de involverade parterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 18 november 2020 lämnade Tryg och Intact ett bindande bud på 7,2 miljarder pund för RSAs globala verksamhet. Trygs aktieägare röstade ja till budet en månad senare och en månad efter det röstade RSA:s aktieägare genom förslaget vid en bolagsstämma i London. 

Den 23 mars i år säkrade Tryg finansieringen av förvärvet genom att genomföra den största nyemissionen i dansk historia på omkring 37 miljarder danska kronor. De befintliga aktieägarna gav ett stort stöd genom att teckna så mycket som 99,7 procent av de nya aktierna.

Den 6 maj gavs de sista myndighetsgodkännanden från finansiella tillsynsmyndigheter och konkurrensmyndigheter. Den 25 maj kunde företagsaffären därmed slutligen godkännas i en domstolsförhandling av High Court of Justice i England och Wales.

Från och med den 1 juni är förvärvet av Trygg-Hansa och norska Codan realiserat. Nu kommer det pågå en rättslig process under nio månader för att juridiskt och operationellt separera Trygg-Hansa och norska Codan från danska Codan. När det är genomfört kan Trygg-Hansa och norska Codan integreras i Trygkoncernen. 

I Sverige är det Trygg-Hansas vd Mats Dahlquist och Moderna Försäkringars vd Nicklas Larsen som tillsammans kommer att driva samgåendet mellan de två svenska bolagen. Mats Dahlquist kommer att bli ansvarig för den svenska organisationen och Nicklas Larsen kommer att ingå i den svenska ledningen med ansvar för Moderna Försäkringar och samgåendet mellan Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa. 

I Norge fortsätter Stefan Langva som chef för Codan Norge. Han kommer i nära samarbete med Trygs Norgechef Espen Opedal och resten av ledningen i Tryg Norge driva arbetet med att integrera de två organisationerna. När norska Codan separerats från danska Codan kommer Stefan Langva att rapportera till Espen Opedal.  

Ledningsgrupperna i Sverige och Norge är i full gång med att planera det slutgiltiga juridiska samgåendet i Trygkoncernen. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in