Pernilla Ström hörs i rätten Foto: Stockholms tingsrätt samt Ohlininstitutet
Pernilla Ström hörs i rätten Foto: Stockholms tingsrätt samt Ohlininstitutet
Juridik

"Trodde att Fredrik Crafoord hade löpt amok i tradingportföljen"

Stämningen skruvas upp när Pernilla Ström sätter sig i förhörsstolen och ger sin bild av vad som hände våren 2010.

Uppdaterad 2017-02-09
Publicerad 2017-02-09

Stämningen skruvas upp när Pernilla Ström ska förhöras under onsdagens förhandling. Inledningen när Jonas Benedictsson står för utfrågningen är dock något lugnare men det hettar till under HQ:s förhörsdel.

Pernilla Ström tillträdde styrelsen i HQ Fonder redan 2004 och i HQ AB:s styrelse 2006. När hon ska beskriva den styrelsen hon kom in i säger hon att det är den ”mest kompetenta styrelsen jag suttit i och då har jag suttit i väldigt kvalificerade styrelser”. Hon beskriver det som en ”ganska typisk moderbolagsstyrelse” som tog uppfrågor av övergripande karaktärer från dotterbolagen.

Som du hörde tidigare påstår HQ-sidan att alla viktiga frågor i banken beslutades av HQAB.
- Ja, det är sådant trams. Det är ju bara att läsa protokollen och jämföra se att vad avhandlar i HQ Bank och i HQAB är helt andra frågor så det där är rent nonsens.

Viktigaste frågorna under 2007-2009?
- De viktigaste frågorna var hur vi skulle bygga private banking. Vi var otroligt entusiastiska och trodde enormt på detta. 2007 var ett fantastiskt år där vi fick en private banking-utmärkelse som det bästa i Europa, så det gick ju jättebra, precis där vi skulle vara. Sedan small det till med krisen 2008 och hela världen stod i brand. Bolaget klarade sig men det var fruktansvärt runtomkring. Hösten 2008, sista kvartalet, vaknade jag med samma isklump i magen som jag vaknat upp nu de två senaste veckorna sedan Trump flyttade in i vita huset.

Jonas Benedictsson frågar hur styrelsen diskuterade tradingen. Pernilla Ström uppger att styrelsen inte diskuterade tradingen förutom de strategiska besluten.

– Vi beslutade att tradingen skulle flyttas till en hedgefond och sedan beslutade vi att den inte skulle till en hedgefond. Man skulle ha en market making-avdelning som skulle tillfredsställa de önskemål som fanns inom private banking och sedan skulle tradingen avvecklas under ordnade former. Vi diskuterade inte tradingportföljen för sig eller vilket innehåll den hade, hur den såg ut.

– Jag måste erkänna att jag hade inget intresse av att diskutera den heller. Den var på väg ut och det hörde historien till. Historiskt sett hade vi tjänat pengar på tradingen men nu räknade vi inte med att tjäna något utan nu var det private banking som gällde och där var tradingen en främmande fråga.

Även Pernilla Ström får frågan om tiden kring Carnegie-kraschen. Hon minns att hon och styrelsekollegan Anne-Marie Pålsson diskuterade detta och att de fick svaret att detta inte skulle kunna hända i HQ då bolaget hade  en teoretisk värderingsmodell som inte möjliggjorde denna typ av manipulationer att sätta priser precis innan marknaden stängde.

– Det kände betryggande måste jag säga. Sedan vet jag att revisionsutskottet grottade ned sig lite i detta och återrapporterade detta under ett senare möte.

Jonas Benedictsson frågar Pernilla Ström om hon kände till hur värderingen av tradingportföljen gick till. Pernilla Ström uppger att hon inte hade insikt i detta.

– Jag läste på Handelshögskolan men hela den här typen av teoribildning växte fram efter att jag hade slutat så jag har inte varit inne i trading. Jag har mer arbetat med makroekonomi, inte finansiell ekonomi.

Pernilla Ström uppger att hon aldrig hört talas om dag-1-resultat förrän finansinspektionens iakttagelsehandling kom 2010.

Overnight-Risk och omfångsmandat är det något du känner till?
– Ja, vi fick rapporter från revisionsutskottet att man vid vissa tillfällen fått höja overnight-limiten för att kunna genomföra vissa affärer eller vissa stängningar av affärer. Revisionsutskottet meddelade att banken hade kontroll på detta och det lät bra.

Pernilla Ström uppger även att styrelsen aldrig någonsin diskuterat edge.

Bankens volatilitet som används vid värdering av optioner, har ni diskuterat detta?
– Aldrig.

Hon beskriver sitt första år i styrelsen, år 2007, som ett bra och spännande år. Hon hade inga betänkligheter att skriva under årsredovisning eller utdelningsbeslut.

Kommer du i håg utredningen om komplexa produkter och vad som föranledde den och vad resultatet blev och hur du reagerade?
– Finansinspektionen hade ständigt utredningar på gång och det är deras uppgift att ha, det är deras existensberättigande, visa att de behövs. Den tillsattes efter Carnegie-skandalen då man gick in och tittade på komplexa produkter. Vi fick någon dragning i det här med komplexa produkter i moderbolaget och det var nog också revisionsutskottet som meddelade detta men att det i det stora hela såg bra ut.

Jonas Benedictsson upplyser om att processbolaget har ”gjort ett nummer av” de synpunkter som FI har haft, scenarieanalyser och stresstester.

– Scenarieanalyser och stresstester kan du ägna dig åt i oändlighet om du vill.

FI hade även synpunkter på att dåvarande HQ borde ha ökar resurserna på riskavdelningen, vilket Pernilla Ström minns att Curt Lönnström även nämnt inför revisionsutskottet. Hon menar dock att det inte var en fråga för moderbolagets styrelse.

– Generellt sett så kan jag säga att om vi hade 14 personer på risk hade finansinspektionen velat öka det, hade vi haft 24 hade de ansett att vi skulle öka den. Jag läste någonstans nyligen att om man tittar på banksektorn så går det 20 procent av personalstyrkan som arbetar med compliance, 20 procent!

Jonas Benedictsson frågar vilka kontakter Pernilla Ström hade med risk och hon svarar att hon inte hade några alls. Hon minns inte ens om risk någonsin hade någon dragning inför styrelsen i moderbolaget. Hon öser dock beröm över chefen för risk och menar att det var ett ”rejält fruntimmer. Hon satt inte kvar där man satt henne, minsann. Det är häpnadsväckande att man försökt att framställa henne som ett mähä i händerna på en manipulativ tradig-avdelning. Ni får se själva, ett rejält fruntimmer”.

Året 2008 minns hon som fasansfullt och framförallt sista kvartalet. Hon hänvisar till finanskraschen som startade med Lehman.

Vad hände med att flytta trading till en hedgefond?
– Jag vet att vi fattade beslut om att det inte skulle ske. Men jag minns inte riktigt diskussionerna varför, om det var så att marknadsförutsättningarna blivit sämre. Jag minns inte i detalj.

Pernilla Ström får sedan redogöra för sina kontaktade med compliance, juridik, revisionskommittén och även de externa revisiorerna där hon får frågan om hon kan jämföra med andra revisorer hon haft kontakt med från andra styrelseuppdrag.

– Jag har haft kontakt med revisorer från alla stora byråer eftersom jag suttit i så pass många styrelser som jag har gjort. KPMG har iallafall varit de gnetigaste jävlarna jag stött på.

Hon ber Johan Dyrefors om ursäkt för de åren men förklarar samtidigt att det kändes tryggt trots att de var petiga och jobbiga. Hon beskriver en bild av när Johan Dyrefors kom till moderbolaget med sina dragningar och hon att hon då ställer många frågor och hänvisar till sitt tidigare yrke som journalist.

Pernilla Ström berättar om styrelsemötet den 17 maj. Även hon var med på mötet per telefon då hon inte kunde flyga på grund av askmolnet över Island som stoppade all flygtrafik även i Sverige.

– Jag ringer in och kommer in och det låter som de har hållit på ett tag. Det var slamrigt och stökigt och det var diskussioner kring bordet och det var ganska upprört. Mötet sätts i gång och Catharina Lagerstam drar sin analys eller sina synpunkter och det var en hetsig diskussion mellan henne och Stefan Dahlbo och Curt Lönnström. Vad jag förstår att Catharina Lagerstam säger är att hon inte tycker om värderingen, att det skulle vara hål i balansräkningen och att hon ville omvärdera portföljen eller byta modell. Det var lite svårt att följa med.

– Jag tror att det var König som frågade vad det skulle kosta och sade hon att det kunde kosta allt mellan 0 och 500 miljoner kronor och då minns jag att jag tänkte shit, hur kommunicerar man det till marknaden: " Vi tror att vi har problem med tradingportföljen och det kan kosta allt mellan 0 och 500 miljoner kronor". Det var en väldigt absurd situation, säger Pernilla Ström.

Pernilla Ström fick inte klart för sig var skiljelinjen i diskussionerna gick. Hon förstod att Catharina Lagerstam som satt i avvecklingsgruppen ansåg att värderingen i portföljen var felaktig och att det fanns undervärden och att hon ville ändra värderingsmodellen.

– Det ville hon göra vid sittande bord vilket är fullständigt omöjligt att göra. Får man denna typ av information och aldrig hört något om detta tidigare så måste man naturligtvis kalla in revisor först och ta in second opinion och säkerställa detta först. Dessutom ville hon göra detta till halvårsbokslutet per den 30 juni och nu var det den 17 maj så det fanns tid.

Pernilla Ström berättar att hon efter mötet talade med Carolina Dybeck Happe och att de frågade sig, chockat, om det var HQ:s tur nu, om detta skulle bli nästa Carnegie-skandal.

Hur tänkte du då? Att det förekommit några oegentligheter?
– Ja, jag trodde att Fredrik Crafoord hade löpt amok i tradingportföljen.

Pernilla Ström berättar vidare att hon bistod Michael Nachemsson och Stefan Dahlbo i arbetet efter detta. Hon tog på sig att ta reda på vad som är kommunicerat, samt lägga upp en kommunikationsplan som skulle behövas efter att man stängt ned portföljen samt vara ett bollplank till Michael Nachemsson.

– Jag förstod aldrig vad som hade hänt eller hur det hade kunnat hända. Och det var ett väldigt tydligt direktiv, ett no blame game. Vem som har gjort vad får vi ta sedan, nu måste vi lösa det akuta problemet, säger Pernilla Ström.

Pernilla Ström talar länge om den iakttagelseskrift som FI skrev och som tidigare HQ svarat på. Hon uppger att man erkände saker som man inte gjort sig skyldiga till.

– Jag fick höra att Sven Hagströmer hade gått igenom alla handlingar och alla papper när det gällde Carnegie och hur Carnegie hade fått sina tillstånd indragna. Carnegie hade skrivit ett svar på dessa iakttagelser och de hade motsatt sig allt och de förlorade tillstånden. Nu hade Sven Hagströmer kommit fram till att vi skulle göra precis tvärtom och erkänna och svara kort och ödmjukt, pudla, krypa i stoftet och på det viset skulle vi behålla tillstånden. Det där var helt fel bedömning av Sven Hagströmer. Det var drivet av honom.

Hon berättar hur hon försökte sätta stopp för ett pressmeddelande som Öresund skickade ut 29 juni 2010 där det framgår att HQAB:s styrelse avsätts.

 – Allt gick ut på att vi var kompletta idioter och att bolaget hade varit vanskött. Jag protesterade och sade att vi inte kan gå ut med detta, helt idiotiskt. Det förstör värdena för bolaget.

– Jag får då en rungande utskällning från Sven Hagströmer som ställer sig upp och skriker mot mig att det här säger jag för jag försöker rädda mitt skinn. Alla 20 som sitter i rummet duckar och ingen tar mig i försvar.

När processbolaget får tillfälle att förhöra Pernilla Ström tas i stort sett samma frågor upp, vilket Pernilla Ström oppponerar sig emot.

– Precis som jag upprepat några gånger, om du har lyssnat, så hade jag ingen insyn i tradingportföljen.

Pernilla Ström har nu bytt ton och ifrågasätter många av de frågor som ställs och ställer motfrågor.

I dag är det paus i förhandlingarna. Nästa förhör är med KPMG:s Johan Dyrefors.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser

Logga in