Tom Wehmeier, Partner & Head of insights, Atomico, Niklas Zennström, grundare, Atomoco
Tom Wehmeier, Partner & Head of insights, Atomico, Niklas Zennström, grundare, Atomoco. Foto Atomico
Riskkapital

Tredubbling av investerat riskkapital i Europa 2021 – Sverige fortsatt starkt

Riskkapitalinvesteringar i Europa spås slå ett nytt rekord i år, med inte mindre än en tredubbling jämfört med 2020. Den europeiska techindustrin värderas nu till mer än 3 biljoner dollar.

Uppdaterad 2021-12-07
Publicerad 2021-12-07

Riskapitalinvesteringar, VC-investeringar, i Europas tekniska uppstarts- och uppskalningsbolag spås slå ett nytt rekord under 2021 och uppgå till totalt 121 miljarder dollar för helåret. Det motsvarar en tredubbling jämfört med helåret 2020. Det är dessutom första gången VC-investeringar i Europa överstiger 100 miljarder dollar under ett år. Det framgår av riskkapitalfirman Atomicos senaste utgåva av den årliga rapporten State of European Tech.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Det tog många år för den europeiska techindustrin att uppnå en värdering om en biljon dollar år 2018, men endast ett par år för att tredubbla totalen, noterar Atomico. Även antalet enhörningar, unicorns, det vill säga startups med en värdering som överstiger 1 miljard dollar, slog rekord under 2021 med sammanlagt 98 nya enhörningar i Europa. Totalt finns det idag hela 321 unicorns i Europa.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Samtidigt fördubblades antalet så kallade decacorns, det vill säga startups med en värdering om minst 10 miljarder dollar, till totalt 26. Bland Europas tio största decacorns återfinns svenska Klarna på första platsen och Northvolt på fjärde platsen.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Megarundor dominerar

Megarundor om minst 100 miljoner dollar, så kallade megarounds, präglade 2021. Fram till september hade 152 sådana megarundor genomförts i Europa.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Rundor om 250 miljoner dollar eller mer stod för hela 40 procent av det totala kapital VC-bolagen investerade i Europa under året. De tio största rundorna under 2021 stod vidare för 10 procent av det totala investerade kapitalet och fintech stod för hälften av dessa. Men även storleken på så kallade exits, det vill säga avyttring av innehav i startups, slog rekord, med ett totalt värde om 275 miljarder dollar för 2021. Detta innefatta M&A till ett värde om 100 miljatrder dollar, börsnoteringar och direkta noteringar om 110 miljarder dollar samt Spacs om 40 miljarder dollar.

Sverige stod sig starkt vad gäller såväl megarundor som Exits.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021
Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Hög "enhörnkingsdensitet" i Stockholm bland europeiska mellanstora städer

London behåller sin plats som den stad i Europa där mest riskkapital investeras inom tech, följd av Berlin och Paris. På fjärde plats återfinns Stockholm, som även har den högsta så kallade enhörningsdensitet, det vill säga det högsta antalet enhörning per capital bland städer med mellan 500 000 och 1 000 000 invånare, med 19 enhörning per miljon invånare. Den högsta enhörningsdensitet återfinns i Munich.

Atomico The State of European Tech 2021
Källa: Atomico The State of European Tech 2021

Platsannonser

Logga in