Finans

"Tredjepartsinkasso ökar i betydelse"

"Jag tror att vi kommer se en tydlig förflyttning mot att ett inkassobolag måste fungera som en förlängning av ett företag eller en banks egen verksamhet," säger Johnny Tsolis,  interim koncernchef och CFO på kredithanteringsbolaget Axactor.

Uppdaterad 2020-04-28
Publicerad 2020-04-27

Med många branscher i fritt fall på grund av covid-19-krisen kommer behovet av ett stabilt kassaflöde vara skillnaden mellan att överleva eller kasta in handduken för många företag. Inkasso kan vara en nyckelfunktion, men det är en bransch som står inför en stor förändring.

Axactor bildades för fem år sedan för att man såg behovet av något annorlunda på en finansmarknad som förändras allt snabbare.

– Inkassobranschen i Europa håller på att utveckla sig mot det som vi redan ser i USA, det är bara att vi ligger tio till 15 år efter den amerikanska marknaden. Där har det varit en konsolidering av en stor mängd mindre, lokala aktörer till ett par större. Jag skulle inte vara förvånad om vi ser tre–fem större företag som etablerar sig som de stora spelarna inom en femårsperiod i Europa, säger Johnny Tsolis,  interim koncernchef och CFO på Axactor i en skriftlig kommentar.

– Den europeiska marknaden är en relativt ung marknad och kraven på inkassoföretagens leveranser kommer att bli ännu mer styrda av kunderna behov. Jag tror att vi kommer se en tydlig förflyttning mot att ett inkassobolag måste fungera som en förlängning av ett företag eller en banks egen verksamhet. Kraven på inkassoleverantören att leverera en anpassad tjänst med rätt värdegrund och adekvat data ökar. I slutändan kommer det vara viktigare med en hög lösningsgrad för att öka customer retention än att priserna är de lägsta, även om en del av marknaden kommer vara driven av just priset.

Portföljköp för ”Non-Performing Loans” (NPLs) har i flera år varit en tillväxtmotor för många inkassobolag, men effekterna efter EU-förordningen om en ”prudential backstop” har minskat trycket från portföljköparna. Det kommer ytterligare minska på grund av tillgången till kapital.

Johnny Tsolis ser en tydlig trend – på ett till två års sikt kommer det vara starkt begränsat med kapital i marknaden och samtidigt kommer det finnas väldigt mycket portföljer till salu. Begränsningen på kapital förstärks av covid-19-krisen genom osäkerheten på vart marknaden är på väg.

– Jag ser inte att marknaden kommer kunna köpa alla dessa portföljer och företagen kommer behöva skifta fokus till att driva in skulderna tidigare i värdekedjan.

– Tillgång och efterfrågan blir snedfördelad och vår tro är att en innovativ tredjepartsinkasso (3PC) kommer få en mycket viktigare roll hos i stort sett alla företag. Återhämtningen norra Europa kommer vara snabbare än i södra Europa på grund av en bättre samhällsstöttande struktur, men effekterna kommer bli kännbara här med. 

På de tre år som Axactor Sverige funnits har man vuxit till en fullserviceleverantör som arbetar hårt med att utveckla inkassotjänsterna för att passa svenska marknaden.

– Vi vet att framtidens inkassoleverantör behöver se och förstå hela processen men också inse att de mjuka värdena är lika viktiga som den tekniska utvecklingen.
Marknaden svarar positivt på vårt sätt att ta oss an utmaningarna för våra kunder vilket vi märker på vår starka tillväxt och hur våra nya utvecklade produkter mottas. Det är oerhört tillfredställande att se hur svårt lagbygge ger effekt för våra kunder, säger Lisa Sohtell, vd för Axactor Sverige.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in