Tredje AP-fonden
Amerikanska Northrop Grumman är ett av kärnvapenföretagen som Tredje AP-fonden investerar i. Foto: TT
Hållbarhet

Tredje AP-fonden investerar i kärnvapenbolag

Totalt handlar det om innehav för drygt 1 miljard kronor i 15 svartlistade bolag. Det visar en granskning som Ekonomiekot gjort. 

Uppdaterad 2021-11-18
Publicerad 2021-11-18

De statliga pensionsfonderna Första till Fjärde AP-fonderna har ett lagstadgat hållbarhetskrav på sig sedan 2019.  Av alla AP-fonder är det bara  Tredje AP-fonden som inte har gjort sig av med sina kärnvapeninnehav. Det rapporterar Ekot.

Ekonomiekot har gått igenom samtliga svenska fonders innehav och jämfört med så kallade svarta listor, exkluderingslistor. Både denna granskning och årets rapport från Svenska läkare mot kärnvapen visar att Tredje AP-fonden äger aktier i kärnvapenrelaterade bolag för drygt 1 miljard kronor. 

Peter Lundkvist är ägar- och hållbarhetsansvarig på Tredje AP-fonden och även ordförande för AP-fondernas gemensamma etikråd. Enligt honom får Tredje AP-fonden investera i kärnvapen.

– De får existera och är investeringsbara för Tredje AP-fonden så länge de inte bryter mot ickespridningsavtalet och det gör de inte, säger Peter Lundkvist till Ekot.

Totalt handlar det om 15 bolag, bland annat amerikanska Northrop Grumman och Honeywell International, som levererar system till USA:s kärnvapenprogram.  

AP3 har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Detta ansvar omfattar bland annat att besluta om placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. Styrelsen har valt att delegera ansvaret för den löpande verksamheten till en vd på motsvarande sätt som i ett aktiebolag. Styrelsens arbete redovisas årligen i en fondstyrningsrapport.

Fonden har en mer självständig ställning än en vanlig myndighet. Verksamheten regleras endast i lag och regeringen kan därför inte komma med direktiv som reglerar verksamheten. Varje år utvärderas AP3 av regeringen och en granskning som genomförs av tjänstemän på finansdepartementet. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till riksdagen.

Tredje AP-fondens styrelseordförande är Christina Lindenius.

På fondens hemsida skriver man så här om miljö- och etikansvar:
"AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan ansvar och högt värde, det vill säga bolags ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Fondens värdegrund bygger på de in­ternationella konventioner som svenska staten har undertecknat samt genom att stödja initiativ såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag."

AP3s fondkapital uppgick vid halvårsskiftet i år till 466 887 (422 974 per 31/12 2020) miljoner kronor.

 

 

 

Platsannonser

Logga in