Konjunktur

Transportindikator pekar på lågkonjunktur

Transportföretagens nya transportindikator signalerar lågkonjunktur i den svenska ekonomin. Nedgången i bostadsbyggandet är förmodligen en av orsakerna till avmattningen, bedömer Transportföretagen.

Uppdaterad 2019-02-05
Publicerad 2019-02-05

Transportindikatorn för januari sjunker till 46,8 i januari från 50,0 i december och 64,4 i november. 50-strecket är skiljelinjen mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Det skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

”Indexets avmattning sedan i november är en varningssignal för att godsvolymerna har en svag utveckling, vilket i sin tur indikerar en avmattning i BNP. Detta är i linje med flera konjunkturbedömningar som presenterats efter årsskiftet”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef vid Transportföretagen, i en kommentar i ett pressmeddelande.

Han säger att eftersom transportnäringen är starkt kopplad till konjunkturläget är transportindikatorn en värdefull mätare på BNP-utvecklingen.

Byggbranschen är en av transportbranschens viktigaste kunder och den nedgång i bostadsbyggandet som nu sker är förmodligen en av orsakerna till avmattningen, bedömer Transportföretagen.

Transportindikatorn baseras på svar från personer i ledande befattning inom godstransporter och logistik som svarar på uppgifter om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas.

Uppgiftsinsamlingen har skett varje månad det senaste halvåret och framöver kommer transportindikatorn att publiceras varje månad.

Platsannonser