Bank

“Tråkigt kvartal för Avanza”

Nätbankens resultat under andra kvartalet minskade med 11 procent. Samtidigt leder nyanställningar till högre kostnader än förväntat för helåret 2018, visar bankens delårsrapport. “Jag skulle vilja sammanfatta andra kvartalet som tråkigt, vilket återspeglas i resultatet”, säger bankens vd Rikard Josefson.

Uppdaterad 2018-07-12
Publicerad 2018-07-12

Resultatet efter skatt under andra kvartalet 2018 uppgick till 79 miljoner kronor, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med samma period under föregående år, då resultatet landade på 89 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent, och uppgick till 153 miljoner kronor under det andra kvartalet. Kostnadsökningen är en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt, där en större del än planerat gått till regelverksimplementeringar under våren. Kostnadsökningen under andra kvartalet var enligt plan, skriver banken i rapporten.

Kostnadsökningen för 2018 kommer att uppgå till närmare 11 procent jämfört med tidigare uppskattning om 8-10 procent. Beslutet har tagits att rekrytera 20 nya medarbetare inom innovation och utveckling under hösten, för att ytterligare öka kapaciteten i utvecklingsteamen. Den långsiktiga planen för de årliga kostnadsökningarna på 8-10 procent ligger fast, skriver banken vidare.

Under det första halvåret 2018 uppgick rörelseintäkterna till 515 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 478 miljoner kronor under första halvåret 2017, en ökning med 8 procent. Samtidigt ökade rörelsens kostnader med 20 procent jämfört med samma period i fjol och uppgick till 305 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt för det första halvåret minskade med 5 procent och uppgick till 183 miljoner kronor, jämfört med 192 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till till 15,6 procent vid halvårsskiftet 2018, jämfört med 15,7 procent ett halvår tidigare.

“Jag skulle vilja sammanfatta andra kvartalet som tråkigt, vilket återspeglas i resultatet. Nettoinflödet är inte på den nivå vi vill se det. Det är ett mönster vi känner igen i denna typ av marknad. Våra befintliga kunder avvaktar med att göra insättningar innan de vet var de ska placera sitt kapital. Både omsättningen och antalet affärer bland våra kunder var betydligt lägre än under föregående kvartal, och omsättningen var också lägre än andra kvartalet i fjol. På det stora hela en avvaktande marknad, vilket syns i courtaget som minskade med 25 procent under kvartalet. Marknadsläget och det tråkiga kvartalet till trots uppgick kundtillväxten till 23 300 nya kunder. Vi ser också att fondprovisionerna fortsätter att öka. Dessa var upp med 3 procent jämfört med första kvartalet, men ökar med hela 22 procent jämfört med andra kvartalet förra året. Vi ser också att andelen fondkunder ökar bland våra nya kunder. Det är viktigt för Avanza och i linje med vår strategi att bygga intäkter som till sin karaktär är mindre volatila än handelsintäkterna”, skriver Rikard Josefson i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Kostnadsökningstakten under första halvåret var 20 procent jämfört med första halvåret 2017. Det är helt enligt plan och betyder att vi skulle kunna leverera på det kostnadsökningsintervall vi satt på 8-10 procent för 2018. Dock har jag nu jobbat på Avanza i drygt ett halvår och satt mig in i verksamheten på djupet. Min analys är att förändringstakten i omvärlden går allt fortare, samtidigt som vi i branschen lägger stora resurser på att utveckla och förvalta regulatoriska krav. Givet utvecklingssatsningen 2017 har Avanza bra kapacitet, men för att öka takten och möta våra ambitioner har vi beslutat att påbörja ytterligare rekrytering av medarbetare, dedikerade till våra team inom innovation och utveckling. Dessa rekryteringar kommer att påbörjas direkt efter sommaren och kommer med största sannolikhet att leda till att kostnadsökningen för året, jämfört 2017, snarare kommer att landa på närmare 11 procent – beroende på hur snabbt vi kan ha våra nya medarbetare på plats. Jag är helt övertygad om att detta är rätt beslut för Avanza långsiktigt. Vi kommunicerar inte vilka erbjudanden vi jobbar med före lansering, men jag känner stor tillförsikt inför att vi kommer att kunna leverera det vi behöver för att stödja våra kunder och Avanzas tillväxtresa framöver – även i form av interna effektiviseringar. Redan under hösten har vi spännande lanseringar på gång. Vår långsiktiga plan för den årliga kostnadsökningen står fast i intervallet 8-10 procent. Låga kostnader är en viktig del i vår affärsmodell.”

Platsannonser

Logga in