Juridik Nyhet

Tingsrättens besked: Entreprenören får inte företräda Plipp

Publicerad
Uppdaterad

Varken den omtalade Plipp-entreprenören eller hans fru får företräda startupbolaget Plipp. Det slår Stockholms tingsrätt fast, och menar att bolagets huvudägare och vd Carl-Henrik Zetterberg är den som är Plipps egentliga företrädare.

Anders Frick

Historien om Plipp  tar en ny vändning när Stockholms tingsrätt slår fast att det är huvudägaren och vd Carl-Henrik Zetterberg som är Plipps egentliga företrädare. Här är bakgrunden i korthet:

Plipp grundades 2019 och har utvecklat en ny teknik för mikrobetalningar. Under 2021 skrev Realtid att proffsgolfaren Mathias Grönberg blir delägare i Plipp, och planerade en kraftig expansion.

För att genomföra expansionen behövs mycket kapital, och planen var att öka antalet aktier från 250 stycken till fem miljoner och sälja dem till hugade spekulanter. Huvudansvarig för kapitalanskaffningen blev en entreprenör, som under många år hade en förtroendepost i Småföretagarnas riksförbund. Entreprenören har sålt aktier med varierad framgång, och Realtid har tidigare skrivit att omkring 300 personer uppger sig äga aktier i Plipp.

Annons

Nyligen dömdes entreprenören till två års fängelse för grovt bedrägeri och bokföringsbrott – dock för händelser som inträffade innan Plipp. Det handlade då om att han tagit emot pengar från privatinvesterare för att genomföra aktieköp – men att han sedan inte genomförde själva investeringarna. Tillbaka till Plipp: Hos Bolagsverket finns det fortfarande bara 250 aktier registrerade i bolaget, även om det i årsredovisningen för 2020-2021 står att antalet aktier har ökats till fem miljoner. Enligt Carl-Henrik Zetterberg är det han själv som äger dessa 250 aktier, medan entreprenörens fru hävdar att det är hon som äger aktierna. Den 25 april 2022 arrangerade entreprenörens fru en extra bolagsstämma, där hon och Mathias Grönberg samt ytterligare en person valdes till styrelse.

Zetterberg har därefter ansökt därför om stämning mot Plipp med målet att ogiltigförklara den extra bolagsstämman. I augusti 2022 utfärdade tingsrätten en stämning, men därefter har entreprenören, genom sin fru, ansökte om så kallad associationsrätt i fråga om intervention. I klartext betyder de att de vill stoppa möjligheten för Zetterberg från att företräda Plipp.

Tingsrätten beslutar dock att avslå alla yrkanden från entreprenörens fru om att ogiltigförklara Carl-Henrik Zetterberg som företrädare. Rätten avslår också yrkandet om att låta entreprenörens fru företräda bolaget, liksom yrkandet om att Erik Nerep inte ska vara ombud. Carl-Henrik Zetterberg, som egentligen heter Karl Zetterberg, får alltså företräda Plipp i den fortsatta processen, tillsammans med sitt ombud Erik Nerep.

Annons

Erik Nerep är sedan 1998 professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm, och är Zetterbergs nya ombud efter att Lars Olofsson och Nina Jansdotter drog sig ur. Han är veteran inom juridik och har tidigare även företrätt bland annat Nord Fondkommission, varit sakkunnig åt Contender Kapitals vd Fredrik Rodger samt – när det begav sig – riktat kritik mot mediernas bevakning av den så kallade Skandiaskandalen.

”Samtliga intervenienter har gjort gällande att Erik Nerep ska avvisas som ombud eftersom han företräder både Karl Zetterberg och Bolaget, som är Karl Zetterbergs motpart. Tingsrätten noterar att i aktuellt mål är käranden och svarandens ställföreträdare samma person. Tvisten i målet kommer snarare vara mellan Karl Zetterberg och Bolaget å ena sidan och intervenienterna å andra sidan. Tingsrätten anser mot denna bakgrund inte att Erik Nerep är förhindrad att företräda både Karl Zetterberg och Bolaget. Intervenienternas yrkande avslås därför”, skriver tingsrätten i protokollet, och konstaterar därmed samma sak som Zetterbergs tidigare juridiska ombud – nämligen att kärande och svarande är en och samma person.

Annons