Thomas Östros, EIB
"Finanssektorn kan driva investeringar så att resultatet blir ett hållbarare samhälle och en hållbarare industri – precis som EIB gör som klimatbank. Vi ser också att fler och fler aktörer i sektorn inser att det är ekonomiskt meningsfullt att investera i klimatet," säger Thomas Östros vice president för EIB och ansvarig för EIB:s utlåning inom energi.  Foto: TT
Hållbarhet

Thomas Östros: "Att inte agera kommer utan tvekan att kosta betydligt mer"

10 000 miljarder kronor i klimatinvesteringar – det kan EIB bidra till att mobilisera under innevarande årtionde. ”Att inte agera kommer utan tvekan att kosta betydligt mer – om det ens går att sätta en siffra på det”, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros till Realtid. 

Uppdaterad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15

Tack vare ett avtal med Europeiska investeringsfonden, EIF, kan Nordea nu erbjuda gröna krediter till små och medelstora företag – med upp till 25 punkters rabatt. Totalt handlar det om en öronmärkt pott på 4 miljarder kronor. Det meddelar den nordiska storbanken idag.  

Insatsen, som ska möjliggöra för mindre bolag att påbörja sin omställningsresa, faller inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar – Efsi – som inrättades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen. 

De projekt och avtal som godkänts för finansiering inom ramen för Efsi har hittills bidragit till finansieringen av investeringar på 546,5 miljarder euro sedan 2015. Det kommer att gynna över 1,4 miljoner små och medelstora företag i hela EU, säger Thomas Östros, EIB:s vicepresident sedan januari 2020, tidigare executive director på Internationella valutafonden. 

EIB – som under årtionden lånat ut pengar till byggen av motorvägar och gasledningar – vill nu fungera som EU:s klimatbank och spela en nyckelroll i den så kallade "gröna återhämtningen" från covid-19-pandemin.  

– För att göra våra hus, transporter, energiproduktion och samhällen som helhet mer hållbara – och för att försöka hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader som man kom överens om i Paris – måste vi investera en enorm summa pengar, säger Thomas Östros och fortsätter:  

EIB kommer att investera 50 procent av sin årliga volym i klimatprojekt senast 2025, samtidigt som man ser till att de övriga 50 procenten är i linje med Parisavtalet. Det bör bidra till att mobilisera upp till 1 000 miljarder euro i klimatinvesteringar under detta årtionde. 

I en artikel i DN från i våras säger Thomas Östros att han tror att kapitalmarknaden kan bli en motor för omställningen. 

Samtidigt finns aktörer i branschen som tvivlar på morotens makt. Däribland Blackrocks före detta högste chef för hållbara investeringar, Tariq Fancy, som menar att vi bäddar för katastrof om vi förlitar oss på att Wall Street och stora företag ska självreglera:   

– Om du inte vill att Goldman Sachs ska finansiera något, gör det bara olagligt. Eller mycket mindre lönsamt, har han sagt enligt en artikel i Climate & Capital Media.  

Kan regeringar inte bara förbjuda investeringar i fossila bränslen?   
– Jag kan inte tala för vad regeringarna ska göra, men när det gäller att förbjuda saker och ting kan moroten i en demokratisk ekonomi fungera bättre än piskan. Vi måste visa att vi kan undvika de värsta skadorna av klimatförändringarna om vi tar det på allvar och agerar snabbt och beslutsamt. Att inte agera kommer utan tvekan att kosta betydligt mer – om det ens går att sätta en siffra på det, säger Thomas Östros. 

Samtidigt är det helt centralt att finanssektorn hänger med på hållbarhetståget.  

– Det är jätteviktigt. Finanssektorn kan driva investeringar så att resultatet blir ett hållbarare samhälle och en hållbarare industri – precis som EIB gör som klimatbank. Vi ser också att fler och fler aktörer i sektorn inser att det är ekonomiskt meningsfullt att investera i klimatet.  

Thomas Östros är, förutom EIB:s vicepresident, även ansvarig för EIB:s utlåning inom energi.  

– EIB-gruppen stöder den gröna omställningen genom att finansiera förnybar energi, som vind- och solkraft, batteriteknik och forskning och utveckling på området. I Sverige har vi finansierat vindkraftsparker och batteriteknik genom Northvolt och Nilar.  

Northvolt – som för närvarande bygger en gigantisk fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumbatterier – planerar uppstart av produktion under 2021.  

Nilar International tillverkar och utvecklar batterier för såväl privat- som industriellt bruk. Batterierna används bland annat för lagring av sol- och vindkraft, laddning av elfordon och balansering av elnät inom industrin.  

Men samtidigt som det talas mycket om nödvändigheten av att övergå från fossil- till förnybar energi, är energieffektivisering ett viktigt medel för att nå uppsatta klimatmål.  

– Energieffektivisering är underskattat. Vår användning av energi måste bli effektivare om vi vill hålla nere vår förbrukning och därmed vår produktion. Även där har EIB varit mycket aktiv i och utanför Sverige. 

 

Platsannonser

Logga in