Bank

TF Banks starka tillväxt kräver nytt kapitaltillskott

TF Bank växer snabbt – 14 procent i första kvartalet och 11 procent i  andra kvartalet. För att finansiera fortsatt organisk tillväxt planerar banken ytterligare en obligationsemission.

Publicerad 2019-09-17

TF Bank ser möjligheter att ta in nya miljoner i tillskott. Banken har givit Carnegie i uppdrag att utvärdera möjligheten att emittera obligationer om 100 miljoner svenska kronor. Emissionen väntas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsutvecklingen. Rent tekniskt är det supplementärkapital som TF Bank nu vill emittera, villket innebär en förstärkning av bankens kapitalbas som skiljer sig från primärkapital genom lägre förmånsrätt och billigare finansiering.  

Varför vill ni emittera supplementärkapital?
– Vi vill optimera kapitalstrukturen, just nu var vår trånga sektor den totala kapitalnivån, säger bankens finanschef Mikael Meomuttel, som tillägger att det är ett relativt billigt sätt att finansiera kapitalbasen. 

Vad ska pengarna användas till?
– Om vi fortsätter vår tillväxtresa behöver vi kapital för vår fortsatta organiska, geografiska expansion och vara så kapitaloptimerade som möjligt. 

Vilken räntesats räknar du med?
– Jag förväntar mig en väsentligt lägre kupongränta än då vi emitterade 2015, då vi inte var noterade och få visste vem vi var.

TF Bank hade en kupongränta på drygt 6 procent vid den motsvarande emissionen 2015.

Förmånsrätten skiljer primärkapital från supplementärkapital

TF Bank planerar att emittera obligationer som klassificeras som supplementärkapital (Tier 2 capital). Banken har tidigare även emitterat obligationer som klassificeras som primärkapital (Tier 1 capital). Skillnaden mellan de två kategorierna ligger i förmånsrätten, innehavarna av Tier 1-obligationer kommer direkt efter aktieägarna, medan innehavarna av Tier 2-obligationer kommer efter innehavarna av Tier 1-obligationer. 


En annan kategori av kapital är kärnprimärkapital (Common equity tier 1 capital), vilket utgörs av aktieägarnas egna kapital med avdrag för vissa poster i balansräkningen som till exempel  immateriella tillgångar. Minimikraven för hur mycket kapital en bank behöver hålla är en procentsats av ett riskvägt exponeringsbelopp; 4,5 procent i Common equity tier 1 capital-kapital, 1,5 procent Tier 1-kapital och 2,0 procent Tier 2-kapital.

 
Utöver minimikraven finns buffertkrav och så kallade pelare 2-krav, vilket i praktiken innebär att banker behöver hålla mer kapital än minimikravet.

Källa: TF Bank 

 

 

Platsannonser