TF Bank slopar utdelningen

Taggar i artikeln

Bankutdelningar TF Bank
Publicerad
Uppdaterad

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var något lägre än väntat. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Finwire

”Under fjärde kvartalet ökade TF Bank sina marknadsandelar och både Credit Cards
och Ecommerce Solutions noterade rekordvolymer. TF Banks låneportfölj har ökat med 27 procent i lokala valutor det senaste året. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 114 miljoner kronor och belastas något av kreditförlustreserveringar relaterade till den höga nyutlåningen”, säger vd Mattias Carlsson i en rapportkommentar.

De totala intäkterna uppgick till 397 miljoner kronor (296), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire.

Räntenettot uppgick till 355 miljoner kronor (264) och provisionsnettot var 43 miljoner kronor (33).

Annons

Rörelsekostnaderna uppgick till 167 miljoner kronor (127), analytikerkonsensus var 168 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 116 miljoner kronor (70), väntat var 100 miljoner kronor. Kvartalets utfall påverkas bland annat av reserveringar för förväntade framtida kreditförluster relaterat till den rekordhöga nyutlåningen. Kreditförlustnivån uppgick till 3,3 procent (2,7) under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 114 miljoner kronor (99), väntat var 117 miljoner kronor.

Annons

Nettoresultatet blev 89 miljoner kronor (78), väntat var 88 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 3,96 kronor (3,52).

Utlåningen till allmänheten var 14 654 miljoner kronor, en ökning med 35 procent mot motsvarande period 2021.

Annons

Bolaget föreslår ingen utdelning (1,00).

”För att säkerställa fortsatt prioritering av vinsttillväxt föreslår styrelsen årsstämman att ingen aktieutdelning lämnas för år 2022. Med en avkastning på eget kapital som ligger väl över 20 procent är vår bedömning att långsiktiga aktieägarvärden skapas bäst genom att kapitalet används för tillväxt”, säger Mattias Carlsson.

För 2023 spår TF Bank högre marknadsandelar.

”Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden och under 2023 planerar vi för fortsatt stark organisk tillväxt inom segment Credit Cards och Ecommerce Solutions”, säger Mattias Carlsson.

Konsensusdata från Finwire

Annons