FondNyhet

Templeton Emerging Markets ser långsiktig potential i tillväxtmarknader

Publicerad
Uppdaterad

Aktier på tillväxtmarknader överpresterade utvecklade marknader under augusti då uppgångar på den brasilianska och sydafrikanska marknaden överskuggade nedgångar i bland annat Sydkorea och Taiwan. Det skriver Templeton Emerging Markets analytiker i en månadsuppdatering.

Isac Boukachabia

Fonden Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD minskade 0,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 17,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Chetan Sehgal och Andrew Ness.

Positiva bidragsgivare till fonden under månaden var bland annat Petroleo Brasileiro, ICICI Bank och Massmart Holdings. I den negativa vågskålen fanns TSMC, Naver och Guangzhou Tinci Materials Technology.

Efter en positiv månad i juli blev det en nedgång i TSMC under augusti, vilket berodde på rapporter om att efterfrågan på halvledare minskar.

Annons

De sektorer som bidrog mest positivt till relativavkastningen var finans, dagligvaror och energi. På den negativa sidan fanns IT- och materialsektorn.

Förvaltarna menar att inflationen fortsatt är ett problem för tillväxtmarknader men att det kommer vända tidigare än för mognare marknader. Detta för att räntehöjningar initierades tidigare på tillväxtmarknader för att motverka inflationspress och minska efterfrågan.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de tror på den långsiktiga tillväxtpotentialen i tillväxtmarknader trots kortsiktig motgång. Innovationsutvecklingen på tillväxtmarknader är den främsta drivkraften för att exponera sig mot sektorn enligt förvaltarna.

Annons
Annons