Telia vinstvarnar för fjärde kvartalet

Taggar i artikeln

Allison Kirkby Telia
Allison Kirkby. Foto: TTAllison Kirkby. Foto: TT
Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Telia gör en total nedskrivning om 19,8 GSEK relaterad till Finland, Norge, Danmark, Lettland, samt varumärket C More och det svenska kopparnätet. Nedskrivningen kommer att påverka rörelseresultatet negativt för det fjärde kvartalet samt helåret 2022.

Realtid.se

Efter att ha genomfört översynen av det bokförda värdet för Telia Companys tillgångar och en högre genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) för bolaget, till följd av högre marknadsräntor, behöver Telia genomföra ej kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill i flera av Telia Companys verksamheter. Specifikt kommer ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om 9,5 GSEK relaterade till Finland, 8,5 GSEK relaterade till Norge och totalt 1,1 GSEK relaterade till Danmark och Lettland, att redovisas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det görs även en ej kassaflödespåverkande nedskrivning om 0,3 GSEK relaterad till C More-varumärket som en följd av beslutet att konsolidera in C More-verksamheten under TV4 i Sverige och MTV i Finland under de kommande åren. Dessutom resulterade beslutet att helt montera ner kopparnätet i Sverige till 2026 i en ej kassaflödespåverkande nedskrivning av nätverkstillgångar om 0,4 GSEK.

Telia skriver att revisionen att tills det finansiella resultatet för helåret 2022 är genomförd är alla referenser till 2022 preliminära.

Annons

Aktien är ned med 2,3 procent 20 minuter efter att vinstvarningen kommunicerats.

 

Annons