Wntresearch kallar till extra stämma den 30 juni för att besluta om incitamentsprogram

Publicerad

Aktieägarna i forskningsbolaget Wntresearch kallas till extra bolagsstämma fredagen den 30 juni i Stockholm.

Stämman föreslås besluta om att införa långsiktiga incitamentsprogram, dels riktat till ledande befattningshavare på högst 8,5 miljoner teckningsoptioner och dels riktat till styrelseledamöter på högst 11,5 miljoner teckningsoptioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons