Volati ökar omsättning men minskar rörelseresultat – ser fortsatta förvärvsmöjligheter

Industribolaget Volati redovisar ökande omsättning men något minskat resultat till följd av nedskrivningar relaterade till kriget i Ukraina.

Omsättningen steg 32,8 procent till 1 665 miljoner kronor (1 254). Affärsområdet Salix ökade omsättningen med 20 procent, medan den ökade med 50 procent inom Industri.

Ebita-resultat blev 102 miljoner kronor (102), med en ebita-marginal på 6,1 procent (8,1). Resultatet påverkades negativt av nedskrivningar i Ryssland och Ukraina.

”Den lägre tillväxten i Ebita förklaras av de negativa effekterna av kriget i Ukraina och den nu avslutade strejken i Finland. Dessa händelser har hanterats väl och jag räknar med att vi kan kompensera för dessa negativa effekter under återstoden av året”, uppger Volatis vd Andreas Stenbäck.

Rörelseresultatet blev 86 miljoner kronor (94), med en rörelsemarginal på 5,2 procent (7,5).

Resultatet efter skatt blev 54 miljoner kronor (66), en minskning med 18,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (0,56), vilket innebär en minskning med 25,0 procent mot föregående år. Justerat resultat per aktie blev 76 kronor (85), vilket innebär en minskning med 10,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -160 miljoner kronor (-96).

”2022 har startat bra för Volati trots tragiska omständigheter i vår omvärld genom Rysslands krig i Ukraina. Våra verksamheter utvecklas mycket väl och i linje med den utveckling vi sett de senaste kvartalen”, kommenterar Stenbäck.

Volati har haft en hög förvärvsaktivitet och totalt slutfört fyra förvärv hittills i år.

”Förvärvsaktiviteten har under inledningen av 2022 varit hög, och vi har hittills slutfört fyra förvärv som kommer tillföra Volati 650 miljoner kronor i omsättning på årsbasis med god lönsamhet. Samtliga förvärv är tilläggsförvärv och vi räknar med att utvinna samordningsvinster”, fortsätter Stenbäck.

Framöver ser Volati ytterligare förvärvsmöjligheter inom båda affärsområden.

Volati, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning1 6651 25432,8%
EBITA1021020,0%
EBITA-marginal6,1%8,1%
Rörelseresultat8694-8,5%
Rörelsemarginal5,2%7,5%
Nettoresultat5466-18,2%
Resultat per aktie, kronor0,420,56-25,0%
Resultat per aktie, justerat, kronor7685-10,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet-160-96

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons