Tyska företag förväntar sig mild recession 2023 – Reuters

Tyska företag förväntar sig endast en mild recession nästa år trots motvindar från energikrisen, råvarubrist och en svag global ekonomi. Detta enligt en undersökning som Reuters har genomfört.

”Sista kvartalet 2022 och början av 2023 kommer sannolikt att åtföljas av en nedgång i den ekonomiska aktiviteten”, säger Siegfried Russwurm, ordförande för tyska industriföreningen, BDI. ”Vi förväntar oss dock endast en liten nedgång.”

Det har funnits allt fler tecken på att den tyska ekonomin skulle kunna avvärja det värsta av en ekonomisk nedgång som utlösts av en störtdykning i energiförsörjningen från Ryssland efter invasionen i Ukraina.

Tyska handelskammaren, DIHK, säger att det finns många tecken på att störningar i leveranskedjan gradvis avtar.

”Fraktpriserna för containerpriser närmar sig återigen långsiktiga normalvärden och överbelastningen utanför de internationella hamnarna avtar långsamt”, säger DIHK:s ordförande Peter Adrian.

”Om de aviserade lättnaderna i Kinas noll-covid-politik genomförs skulle det också vara en positiv signal för de globala försörjningskedjorna”, tillägger han.

https://www.reuters.com/markets/europe/german-businesses-expect-only-mild-recession-disruptions-ease-2022-12-27/

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons