Sweden Buyersclub genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag 20 juni

Sweden Buyersclub genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet omfattar 2,3 miljoner aktier till teckningskursen 8,70 kronor per aktie, vilket motsvarar 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en utökningsoption på 575 000 aktier som kan tillföra ytterligare 5 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar därmed högst 25 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Baserat på teckningskursen i erbjudandet och befintligt antal aktier före erbjudandets genomförande värderas bolaget till 40 miljoner kronor.

Bolagets större aktieägare, Altira, Rustan Panday, Richard Båge, Daniel Soussan och Dan Castillo tillsammans med en grupp befintliga och nya investerare har åtagit sig, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 15 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av erbjudandet.

Teckningstiden löper från 24 maj till 8 juni. Första handelsdag på First North blir den 20 juni. Aktien kommer handlas med kortnamnet BUY.

Sweden Buyersclub är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Den egenutvecklade tekniska plattformen möjliggör effektiva interna flöden och en minimerad lagerrisk, vilket resulterar i att både medlemmar samt icke-medlemmar i dagsläget kan erbjudas cirka hundra tusen produkter till konkurrenskraftiga priser. Bolaget har byggt upp en bas bestående av fler än 10 000 prenumeranter som genererar medlemsintäkter.

Bolaget omsatte knappt 30 miljoner kronor under 2021, varav drygt 10 miljoner kronor utgjorde medlemsintäkter. Bolaget har fastställt långsiktiga finansiella mål till 2025 där omsättningen ska uppgå till 300 miljoner kronor, varav medlemsavgifter utgör 50 miljoner kronor, med en ebita-marginal om 15 procent.

– Sedan start har varje år av vårt företagsbyggande kännetecknats av kraftig tillväxt i såväl medlemsbas, värdeerbjudande och omsättning. År 2022 är inget undantag. Under första kvartalet växte vi omsättningen med över 100 procent. Nuvarande emission tar Bolaget till lönsamhet och målet 2025 är att nå 300 miljoner kronor i omsättning och 50 miljoner kronor i medlemsintäkter. Vi ser mycket fram emot att ta steget till börsen och välkomna nya investerare på vår fortsatta resa, säger Emil Henriksson, vd för Sweden Buyersclub.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons