Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,64 procent i december – sektorrotation missgynnade fonden under 2021

Fonden Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,64 procent i december. Under 2021 har fonden minskat 0,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Marcus Rylander, Christian Blink och Eric Danckwardt-Lillieström.

Inledningsvis skriver förvaltarteamet att ett starkt december avslutade ett händelserikt och volatilt år, men att uppgången inte kunde härledas till sektorer och typer av aktier som fonden investerar i.

Vidare förklaras en volatil efterfrågan, råvarupriser, logistikproblem samt komponentbrister ha präglat året, men att aktier trots bruset utvecklats starkt och roterat till bolag som kortsiktigt gynnas efter en pandemi.

”Detta har tyvärr drabbat fondens avkastning på ett liknande sätt som det gynnade fonden föregående år”, kommenterar förvaltarna.

Fonden hade primärt utflöden under månaden, där man sålde innehav som inte passar in i fondens strategi att hitta ledande teknikbolag. Positionerna i BHG, ASOS, Ironsource, Bouygues samt Eutelsat minskades samtidigt som innehavet i I-Tech avyttrades. Fonden beskrivs haft svårt att få en meningsfull position i I-Tech på grund av bolagets storlek.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Embracer, Sinch och Capgemini med portföljvikter om 5,27, 4,42 respektive 4,40 procent.

Största sektor var informationsteknik, följt av kommunikationstjänster och hälsovård.

Swedbank Robur Ny Teknik, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-1,64Fond i år, förändring i procent-0,68

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons