Streamify ökar både omsättning och förlust i Q1

Publicerad

Mjukvaruplattformen Streamify ökade både omsättningen och förlusten under det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 0,7 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-1,3), och per aktie -0,36 kronor (-0,24).

Likvida medel uppgick till 8,5 miljoner kronor (9,4).

”Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi befinner oss i en spännande fas där vi växer tillsammans med marknaden. E- handelsbolag konkurrerar alltmer om konsumenters uppmärksamhet, vi har möjligheten att tillgodose helt rätt tjänst för en unik upplevelse. Framåt
avser vi att ingå fler avtal och vidareutveckla vår tjänst för att möta behovet inom ytterligare segment. Vi ser en stor tillväxtpotential och framåt kommer vi sträva efter att ta fler marknadsandelar”, kommenterar vd Johan Klitkou.

Streamify, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning0,70,1600,0%
Rörelseresultat-2,8-1,3
Nettoresultat-2,8-1,3
Resultat per aktie, kronor-0,36-0,24
Likvida medel8,59,4-9,6%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons